Rapport: Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden

NIBR-rapport 2017:3 av Berit Aasen, Marit Haug og Brit Lynnebakke

En studie av frivillige organisasjoners innsats under og i etterkant av de store ankomstene i 2015. Utarbeidet av NIBR - By- og regionforskningsinstituttet på oppdrag fra Kulturdepartementet.

De frivillige var helt avgjørende i innsatsen for flyktninger og migranter ved de store ankomstene til Norge, og til Europa, sommeren og høsten 2015.

Frivillige organisasjoner er aktive langs hele asylsøkerkjeden fra å bistå i ankomster til Hellas til langsiktig integrering og innsats i lokalsamfunn i Norge. 

Rapporten ser på tilskuddsordninger for frivillige organisasjoners innsats langs asylsøkerkjeden, og samarbeidet mellom frivillighet og kommune om integrering.

Rapporten "Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden" (.pdf)