God kornavling i år

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Første prognose for årets kornavling frå Felleskjøpet Agri ligg 10 prosent over avlinga i fjor og omlag som avlinga i 2020.

Marknadsregulator Felleskjøpet Agri har lagt fram den første prognosen for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2022/2023. Totalt prognosert avling for 2022 er 1 245 000 tonn, opp 10 prosent frå avlinga i 2021 på 1 132 900 i tonn og så vidt under avlinga i 2020 på 1 250 356 tonn.

Andelen av avlinga som innfrir krava til matkorn er avhengig av vêret framover og er førebels usikker. Andelen matkorn er sett med utgangspunkt i historiske data. Førebels er utsiktene for kvaliteten av matkveiten vurdert som gode, skriv Felleskjøpet.

Tresking av korn.
Tresking av korn. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag