Verdens land diskuterer internasjonal handel med truede dyre- og plantearter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Over hele verden ødelegges natur og arter forsvinner. Ulovlig handel med utrydningstruede arter er en internasjonal utfordring. Handelen kan føre til at truede arter blir utryddet eller risikerer å bli utryddet

Norge er på plass når 184 land samles til partsmøte for Konvensjonen om internasjonal handel med truede dyre- og plantearter (CITES) i Panama fra 14.-25. november.  I tillegg er en rekke internasjonale organisasjoner, NGO'er og ekspertgrupper til stede.  

CITES-konvensjonen omfatter omtrent 6 000 dyrearter og 33 000 plantearter. Artene står oppført på en av tre ulike artslister, avhengig av hvor truet arten er.  Felles for artene på de tre listene er at det kreves tillatelser fra nasjonale myndigheter for å handle med dem. 

Partsmøtet i Panama skal diskutere mer enn 140 saker, inkludert 52 forslag om endring av artslistene. Det er blant annet foreslått strengere regulering av handel med flodhest og bestandene av afrikansk elefant i Botswana, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe.

Saker av interesse for Norge inkluderer oppføring av rosenrot og andre planter i Rhodiola-familien, ulovlig handel med europeisk ål, forvaltning av haier og rokker og bekjempelse av miljøkriminalitet knyttet til internett.

Den norske delegasjonen til partsmøtet består av Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Et sammendrag av mandatet for den norske delegasjonen er tilgjengelig her.

Se også info om CITES her:

Foto: Finn Rindahl: Rosenrot og måsegg.jpg, CC BY-SA 3.0