Historisk deklarasjon om kulturens betydning vedtatt på UNESCOs verdenskonferanse om kulturpolitikk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann deltok sammen med 135 kulturministre og totalt 150 land på den kulturpolitiske verdenskonferansen MONDIACULT i Mexico 28.- 30. september 2022. De deltok også i bilaterale møter med Canada, Mexico og Colombia, og i samtaler og møter på kultur- og lhbt+-feltet. En sluttdeklarasjon som befester kultur som et globalt, offentlig gode og appellerer til at kulturpolitikken styrkes i hele verden, ble enstemmig vedtatt.

MONDIACULT - Hovedinnlegg
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen holdt hovedinnlegg under MONDIACULT verdenskonferansen. Foto: KUD

Det var bilaterale møter med Canadas kulturminister Pablo Rodriguez, Mexicos statssekretær for ytringsfrihet Alejandro Encinas og Colombias statssekretær for kulturarv Adriana Molano. Flere av temaene fra statsrådens innlegg på MONDIACULT-konferansen ble diskutert under møtene. Under møtet med Canada ble det fokusert særskilt på saker og satsinger av felles interesse som Nordic Bridges, Arctic Arts Summit, urfolk og behovet for demokratisk kontroll av tek-gigantene. I det utvidete programmet i Mexico var det samtaler og møter på kultur- og lhbt+-feltene om menneskerettigheter, ytringsfrihet og journalisters sikkerhet. Norge blir sett til som et foregangsland når det gjelder disse temaene.

Statssekretær Bohmann la særlig vekt på møter med museer på det visuelle feltet samt presentasjon av urfolks kunst og kultur i museal sammenheng under besøket. Kulturrådet og Nasjonalmuseet var også representert på reisen og deltok blant annet på møter med de meksikanske museene. Nasjonalmuseet forbereder en større utstilling med den meksikanske kunstneren Frida Kahlo og de er i kontakt med flere meksikanske museer og samlere for å kunne realisere utstillingen. Universitetsmuseet for samtidskunst MUAC planlegger en utstilling med samisk kunst og et vitenskapelig seminar.

Gruppebilde foran Frida Kahlos maleri «De to Fridaer»
Besøk til Museo de Arte Moderno, foran Frida Kahlos maleri «De to Fridaer», 1939. Fra venstre: museets direktør Natalia Pollak, statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann, Norges ambassadør til Mexico Ragnhild Imerslund, Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo Foto: Den norske ambassaden i Mexico
Gruppebilde foran universitetsmuseet MUAC
Besøk til universitetsmuseet MUAC. Fra venstre: MUACs sjefskurator C. Medina, Norges ambassadør til Mexico Ragnhild Imerslund , MUACs direktør for visuell kunst Amanda de la Garza , statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann, direktør for Nasjonalmuseet Karin Hindsbo, underdirektør for publikumsprogram MUAC Julio García Murillo. Foto: Den norske ambassaden i Mexico

LHBTQ-rettigheter sto sentralt under hele besøket. Trettebergstuen og Bohmann besøkte blant annet et krisesenter for transpersoner, samt deltok i arrangementer om fremskritt og utfordringer på lhbt+-feltet i Mexico og Norge og hva landene kan lære av hverandre.

MONDIACULT markerte at det var 40 år siden den første globale kulturpolitikkonferansen ble avholdt. Konferansen ble arrangert av UNESCO; FNs organisasjon for kultur, utdanning og vitenskap. I sitt innlegg fremmet statsråden ytringsfrihet, kunstnerisk frihet og behovet for en demokratisk global offentlig samtale. Ytringsfriheten er under press i flere land, også land som er ansett som foregangsland på menneskerettigheter. Statsråden la vekt på at Norge skal være en tydelig stemme internasjonalt for å beskytte og fremme kunstnerisk frihet og pressefrihet.

Gruppebilde av den norske delegasjonen.
Norsk delegasjon til Mexico/MONDIACULT. Fra venstre 1. rad: Hanne Twedt Berli fra Den norske ambassaden i Mexico, dir. Kristin Danielsen i Kulturrådet, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, ambassadør Ragnhild Imerslund ved Den norske ambassaden i Mexico, Chargée de Mission Kristin Karlsen fra Norges faste Delegasjon til UNESCO og OECD. 2. rad: Seniorrådgiver Antoaneta Hansteen, ekspedisjonssjef Elisabeth Lier Haugseth og statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Foto: UNESCO

Historisk deklarasjon vedtatt

Deklarasjonen oppfordrer til at kultur inkluderes som et eget, nytt bærekraftsmål. Det defineres et sett av kulturelle rettigheter som bør tas hensyn til, slik som sosiale og økonomiske rettigheter for kunstnere, kunstnerisk frihet, urfolks rettigheter samt å verne og fremme vår kultur- og naturarv.

Deklarasjonen tar til orde for en substansiell regulering av de globale, digitale plattformene. På denne måten kan man sikre et fortsatt mangfold av kulturuttrykk også digitalt, i tillegg til ivaretagelse av opphavernes rettigheter og publikums tilgang til kulturuttrykkene. Å styrke den offentlige samtalen gjennom demokratisk regulering av de store tekgiganter- og plattformer står blant annet på dagsorden under Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd for kultur i år. Norge, sammen med de andre nordiske land, foreslår nordiske fellesløsninger.

Norge støtter aktivt opp om UNESCOs arbeid på kulturfeltet og har mye å bidra med når det gjelder utvikling av kulturpolitikken, også internasjonalt. Det er viktig å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk, sikre kunstnerisk frihet og å sikre at land har rett og plikt til å føre kulturpolitikk i samsvar med UNESCOs 2005-konvensjon. Norge har ratifisert 2005-konvensjonen som er et helt sentralt rettledende dokument på det internasjonale kulturfeltet. I tråd med Hurdalsplattformen vil Norge bidra til samarbeid mellom norske kunstnere og kunstnere i land der menneskerettigheter og ytringsfriheten er under press.