Høring om endringer i referanseverdiforordningen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til innlemmelse i norsk rett av kommende EØS-regler som endrer referanseverdiforordningen.

Endringene gir EU-kommisjonen og nasjonale tilsynsmyndigheter adgang til å utpeke en erstatningsreferanseverdi dersom en referanseverdi skulle opphøre eller ikke lenger bli ansett som egnet. Endringene inneholder også en forlengelse av overgangsordningen for referanseverdier fra tredjeland fra 1. januar 2021 til 31. desember 2023, og et unntak fra forordningen for enkelte referanseverdier som bygger på spotkurs for utenlandsk valuta.

Høringsfristen er 2. desember 2021.