Pressemeldinger

Øker humanitær støtte til sivile i Afghanistan

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Afghanistan står i en prekær humanitær krise. Norge øker derfor støtten til humanitær innsats i Afghanistan med 86 millioner kroner. Støtten går gjennom norske humanitære organisasjoner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

FN anslår at 24 millioner afghanere kan oppleve akutt matusikkerhet og vil trenge humanitær bistand og beskyttelse i 2022. En million barn kan dø av sult hvis ikke hjelpen kommer frem i tide. Det er et resultat av mange års konflikt, klimaendringer, tørke og økonomisk kollaps. Helsesystemet er overbelastet, og særlig kvinner og jenter mangler tilgang til kritiske helsetjenester.

– Den afghanske sivilbefolkningen trenger støtte gjennom disse vanskelige vintermånedene. Norske humanitære partnere gir livsnødvendig humanitær assistanse til de mest sårbare, og bidrar med beskyttelse, mat og helse. Pengene vil blant annet gå til styrket beskyttelse for barn og til å skalere opp helsetjenester, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Gjennom de norske humanitære organisasjonene Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norcap bidrar Norge nå med om lag 86 millioner kroner til humanitær innsats i Afghanistan.

– Støtten kommer som følge av den alvorlige humanitære situasjonen og behovene våre partnere har meldt fra om. Norge gir kun bistand til den afghanske sivilbefolkningen gjennom multilaterale og ikke-statlige organisasjoner, sier Huitfeldt.

– Vi må unngå at grunnleggende tjenester som helse og utdanning kollapser. Vi må støtte levebrødet til familier og lokalsamfunn. Det kan begrense antallet som trenger humanitær bistand. Vi må støtte levebrødet til familier og lokalsamfunn. Det kan begrense antallet som trenger humanitær bistand. Derfor fortsetter Norge også å gi utviklingsbistand innen sentrale sektorer som helse og utdanning, sier Huitfeldt.

Den alvorlige humanitære situasjonen i Afghanistan dannet bakteppet for samtalene med Taliban i Oslo i januar. Humanitære prinsipper og prioriteringer sto sentralt under samtalene. Norge er tydelige på at de humanitære organisasjonene skal kunne jobbe uhindret, trygt og uavhengig i tråd med de humanitære prinsippene, med de ansatte de selv ønsker.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, rhs@mfa.no, mobil 91 71 74 59.

  • Utviklingssamarbeidet med afghanske myndigheter ble stoppet da Taliban tok over makten i august 2021. Norge gir kun bistand til den afghanske sivilbefolkningen gjennom multilaterale og ikke-statlige organisasjoner
  • Støtten på 86 millioner kroner kommer i tillegg til Norges bidrag på 100 millioner kroner til FNs responsplaner for Afghanistan og regionen i januar.
  • Norge har så langt i år bidratt med 186 millioner kroner til humanitær innsats i Afghanistan og for flyktninger i nabolandene.
  • I tillegg til den humanitære støtten vil Norge fortsatt bidra med utviklingsbistand til det afghanske folket gjennom FN, Verdensbanken og frivillige organisasjoner.