Norge trapper opp den humanitære støtten til Gaza

– Jeg er svært bekymret over de høye tapstallene i Gaza, sivilbefolkningens lidelser og de store ødeleggelsene, særlig på viktig infrastruktur som er avgjørende for å sikre rask og effektiv helserespons. Humanitære aktører jobber med å sikre rent vann, helsetjenester, matdistribusjon og utstyr for å begrense spredningen av koronaviruset. Derfor øker Norge nå den humanitære støtten til den palestinske sivilbefolkningen med 30 millioner kroner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Den økte støtten skal kanaliseres gjennom FN og humanitære organisasjoner. Økningen kommer i tillegg til 71 millioner kroner i humanitær støtte til palestinerne så langt i 2021. Samtidig vurderes ytterligere bidrag til Gaza gjennom eksisterende avtaler med norske humanitære organisasjoner.

- Vi vil særlig bidra til å styrke beskyttelse av barn, til helsehjelp, husly, mat, vann og sanitære forhold. Norge oppfordrer partene til å legge til rette for at humanitære aktører får trygg og uhindret tilgang til de som trenger hjelp, sier Eriksen Søreide.  

De humanitære behovene var store før konflikten blusset opp. Av omkring 2 millioner innbyggere i Gaza levde 53 prosent i fattigdom og mer enn 1,3 millioner opplevde matmangel. Situasjonen har blitt ytterligere forverret som følge av konsekvensene av koronapandemien. Befolkningen i Gaza opplever nå en prekær mangel på mat, drivstoff og medisiner, og et akutt behov for fysisk og psykisk helsehjelp.

- Sivile rammes hardt av de militære angrepene mot mål i Gaza. Vi fordømmer alle angrep mot sivile. Alle parter til konflikt er forpliktet til å beskytte sivile mot konsekvensene av krigføringen, sier Eriksen Søreide.

Norge fortsetter arbeidet i FNs sikkerhetsråd for å legge press på partene til å stanse voldshandlingene umiddelbart og inngå en våpenhvile.

Norge er en stor giver til Palestina og bidro i 2020 med totalt i 881 millioner kroner. Dette beløpet omfatter humanitær bistand, langsiktig utviklingsbistand og Norges bidrag til UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger).