Nyheter

Regjeringen satser på Heimevernet

I 2023 styrker vi Heimevernet (HV) med 500 soldater i områdestrukturen og øker beredskapen i hele landet. Antall heimevernsområder som øver årlig økes fra 70 prosent til 80 prosent. Regjeringen har i tillegg bevilget 15 millioner kroner ekstra til kurs- og kompetanseheving for befal i HV, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsministeren møtte HV-soldater på øvelse
Arkivfoto: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte HV-soldater på øvelse i Oslo. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

I 2023 styrker vi Heimevernet (HV) med 500 soldater i områdestrukturen og øker beredskapen i hele landet. Antall heimevernsområder som øver årlig økes fra 70 prosent til 80 prosent. Regjeringen har i tillegg bevilget 15 millioner kroner ekstra til kurs- og kompetanseheving for befal i HV, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Antallet HV-soldater i områdestrukturen økes fra 37 000 til 37 500. Økningen skal være fullført innen utgangen av 2023 og soldatene skal være klare til å gjennomføre årlig trening fra 2024.  I Forsvarsbudsjettet for 2023 ble Heimevernet styrket med 127 millioner kroner.

- HV-distriktene styrkes med personell med lokal tilknytning, og det er i stor grad de distriktene som tidligere har blitt nedbemannet som nå blir styrket, avslutter Gram.

 

Oversikt over styrking fordelt på heimeverndistrikt:

  • Oslofjord heimevernsdistrikt HV-01 tildeles en tropp på 35-40 soldater for å forsterke evnen til tilstedeværelse ved Europavei 18.
  • Agder og Rogaland heimevernsdistrikt HV-08 styrkes med fem tropper på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i de HV-områdene som er tynnest bemannet og som tidligere er rammet av nedbemanning.
  • Bergenhus heimevernsdistrikt HV-09 styrkes med to tropper på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i de HV-områdene som er tynnest bemannet og som tidligere er rammet av nedbemanning.
  • Møre og Fjordane heimevernsdistrikt HV-11 styrkes med en tropp på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i de HV-områdene som er tynnest bemannet og som tidligere er rammet av nedbemanning.
  • Trøndelag heimevernsdistrikt HV-12 styrkes med en tropp på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i de HV-områdene som er tynnest bemannet og som tidligere er rammet av nedbemanning.
  • Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt HV-14 styrkes med tre tropper på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i Bodø-området og ved Europavei 6.