Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får strømstøtte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen oppretter en egen strømpakke for idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

- De høye strømprisene har skapt store utfordringer for svært mange lag og foreninger. De har stått i fare for å enten måtte kutte i aktiviteten eller kreve økte deltakeravgifter for å betale regningene sine. Det ville gått direkte ut over fritidstilbudet for barn og unge, som allerede har ofret mye gjennom pandemien. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringa nå lager en ordning for å gi et tilskudd som kan dekke deler av de utgiftene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Nå kommer en egen ordning for frivillige lag og foreninger som har fått ekstraordinære strømutgifter den siste tiden. Idrettslag og andre frivillige lag og foreninger har så langt ikke vært omfattet av regjeringens tiltak mot de høye strømprisene.

Strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for organisasjonene.

Rammene for strømpakka vil beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt.

Ordningen skal gjelde i desember 2021 til mars 2022.

Kultur- og likestillingsdepartementet vil komme tilbake med ytterligere detaljer rundt innretningen på tilskuddsordningen.