Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 48

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 48, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 29. november
Kl. 14.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i Stortingets europautval. Stad: Stortinget, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 30. november - onsdag 1. desember
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på Natos utanriksministermøte. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Riga, Latvia

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ragnhild Simenstad, 91 71 74 59

Torsdag 2.desember
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit ministermøte i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE). Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Stockholm, Sverige 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Siri Svendsen, 97 68 78 01

Fredag 3. desember
Kl. 14.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på ei markering i samband med avlevering av arkivmateriale frå utanrikstenesta til Arkivverket. Stad: Sognsvann, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 29. november
Kl. 12.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Foreininga Norden. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 14.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kyrkjas Naudhjelp. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

Torsdag 2. desember
Kl. 08.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Stortingets delegasjon til Nordisk råd. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

Fredag 3. desember
Kl.  13.15: Utviklingsminister  Anne Beathe Tvinnereim deltek digitalt på eit budsjettkurs med Nordisk ministerråds sekretariat.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 15.00: Utviklingsminister  Anne Beathe Tvinnereim deltek digitalt på opninga av «Disability-inclusive Democracy in Action: Opportunities and Challenges event».

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 15.45 Utviklingsminister  Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Henriette Westhrin,  generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Statssekretær Henrik Thune

Torsdag 2. desember
Kl. 12.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Wu Hongbo, Europa-utsending for den kinesiske regjeringa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Onsdag 1. - fredag 3. desember
Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på WTO sitt ministermøte.  Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02