Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 20

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 20, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Tysdag 17. mai
Kl. 13.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er vert for ei mottaking i samband med markeringa av nasjonaldagen. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 19.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt held hovudtalen ved Eidsvollsbygninga i samband med markeringa av nasjonaldagen. Stad: Eidsvoll

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 19. - fredag 20. mai
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på Europarådets ministermøte. Stad: Torino, Italia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 16. mai
Kl.12.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på ein 17. mailunsj med det diplomatiske korps. Lunsjen finn stad på Hotel Continental, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl.15.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Raude Krossen i samband med skipinga av naudhjelp til Ukraina. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 17. mai
Kl.13.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på utanriksministerens 17. maimottaking. Arrangementet finn stad i Parkveien 45, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 18. - torsdag 19. mai
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte i FNs tryggingsråd som handlar om mattryggleik. Sjå eigen presseinformasjon. Møtet finn stad i New York, USA.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 20. mai
Kl. 12.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Verdsbankens Managing Director Mari Pangestu. Møtet finn stad i Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl.17.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte med Senterpartiets lokallag i Hamar.

Pressekontakt: Poilitisk rådgjevar Syver Zachariassen 46 66 87 01

Statssekretær Henrik Thune

Torsdag 19. mai
Kl. 18.30: Statssekretær Henrik Thune deltek på eit møte om energisituasjonen etter Russlands åtak på Ukraina. Møtet er skipa til av Equinor. Stad: Equinor, Fornebo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Tysdag 17. mai
Kl. 13.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på ei mottaking i samband med markeringa av nasjonaldagen. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 18. mai
Kl. 09.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson er på besøk hos Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA). Stad: Østerås, Bærum

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Tysdag 17. mai
Kl. 12.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit digitalt høgnivåmøte mellom OECDs utviklingskomite (Dac) og FN kalla «Partnerskap for fred II».

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02