Presseinformasjon

Konflikt og matsikkerhet topper verdens agenda

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Akutt matmangel i verden og sammenhengen mellom konflikt og matsikkerhet står på dagsordenen, også i FNs sikkerhetsråd, når utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim reiser til New York 18.-19. mai.

I New York skal utviklingsminister Tvinnereim delta på to viktige møter om matsikkerhet USA har initiert. 18. mai er det et toppmøte om matsikkerhet ledet av utenriksminister Anthony Blinken. Dagen etter er det åpen debatt om matsikkerhet og konflikt i Sikkerhetsrådet.

– Konflikter er hovedårsaken til sult. Allerede før Russland invaderte Ukraina ropte vi og mange med oss varsko om matsituasjonen i verden. Nå er listen over faktorer som truer verdens matsikkerhet så lang og antallet mennesker som sulter så høyt at alvoret i situasjonen knapt kan understrekes sterkere,  sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Antallet mennesker i verden som står på terskelen til akutt matmangel økte ifølge Verdens matvareprogram (WFP) fra 135 i 2019 til 193 millioner i 2021 i de 53 landene som trenger mest hjelp.

Konflikter, at økonomien går tregere som følge av pandemien, høye energi- og matpriser og på toppen av det hele mer og kraftigere ekstremvær som ødelegger avlinger, er blant forklaringene på at antallet som sulter gikk så kraftig opp i 2021. Så kom Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina. Hele 28 prosent all hvete som blir eksportert i verden, kommer fra Russland og Ukraina. Krigen fører til enda høyere mat- og energipriser. Prisene på kunstgjødsel stiger også dramatisk.

– Vi står midt i en perfekt storm av kriser som fører til at et svimlende og rekordhøyt antall mennesker risikerer å bli underernært og sulte.  At USA med utenriksminister Anthony Blinken i spissen påtar seg en lederrolle her og setter disse spørsmålene på dagsordenen i New York og i Sikkerhetsrådet er viktig for å komme videre med å håndtere akutt matmangel og kronisk matusikkerhet i verden, mener Tvinnereim.

– Norge skal være et foregangsland på å sikre både langsiktige investeringer i klimatilpasset landbruk i utviklingsland og tiltak for å bøte på de humanitære konsekvensene av konflikt, og vi skal fortelle om vår satsing i New York, sikre at vi er godt koordinert med våre partnere i disse spørsmålene og forhåpentlig bidra til økt satsing både i privat og offentlig sektor på dette.

Fakta

Norge bidrar med en milliard kroner til det humanitære arbeidet til Verdens matvareprogram (WFP). Resterende midler over budsjettposten for matsikkerhet, over 800 millioner kroner, vil brukes for å avbøte konsekvensene av matsikkerhetskrisen i verden i dag. Dette inkluderer støtte til Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) sine aktiviteter i Ukraina. I tillegg til humanitære midler brukes over 2,3 milliarder kroner på matsikkerhetstiltak i utviklingsland.

Program

18. mai Toppmøte om «Global Food Security Call to Action Ministerial» ledet av USAs utenriksminister Anthony Blinken. Ca 35 ministre fra ulike land deltar.
19. mai

Åpen debatt i FNs Sikkerhetsråd om «Maintenance of international peace and security: Conflict and food security”. Ett av to amerikanske såkalte signaturarrangement mens de har presidentskapet i Sikkerhetsrådet.

Utviklingsministeren åpner den norske utstillingen om historien til sikkerhetsrådssalen og har også en arbeidslunsj med afrikanske rådsmedlemmer.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, tuva.bogsnes@mfa.no, T: 93 23 18 83