Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 24

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 24, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 13. - tysdag 14. juni
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit nordisk-afrikansk utanriksministermøte. Stad: Helsinki

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Guri Solberg, 92 21 97 69

Tysdag 14. - onsdag 15. juni
Utanriksminister Anniken Huitfeldt besøkjer Tyrkia og Tyrkias grenseområde til Syria. Utanriksministeren reiser saman med Irlands utanriksminister Simon Coveney i samband med at Noreg og Irland er penneførarar for resolusjonen i FNs tryggingsråd om grensekryssande humanitær bistand til Syria. Stad: Ankara

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Guri Solberg, 92 21 97 69

Torsdag 16. juni
Kl. 10.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i Stortinget i samband med handsaminga av Prop. 119S om Sveriges og Finlands søknad om å verte medlem av Nato.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl.18.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades under regjeringas middag for prinsesse Ingrid Alexandra i samband med hennar 18-årsdag. Stad: Deichmanske bibliotek, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 17. juni
Kl. 12.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades i Stortinget i samband med handsaminga av revidert nasjonalbudsjett.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl.14.45: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Tanzanias utanriksminister Liberata Mulamula. Stad: UD, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 19.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades på Slottets festmiddag i samband med prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag. Stad: Slottet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 18. juni
Kl. 15.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades når regjeringa opnar  den nasjonale minnestaden etter terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. Stad: Utøya, Hole kommune

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Tysdag 14. juni
Kl. 11.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på lanseringa av Skolepakke mat & bærekraft. Lanseringa finn stad på Brønnerud skole i Ås.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 16. juni
Kl.11.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter leiaren i United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Mami Mizutori. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl.14.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Tanzanias utanriksminister, Liberata Mulamula. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl.17.35: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på festmiddagen i høve prinsesse Ingrid Aleksandras 18-årsdag på Deichmann Bjørvika i Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 17. juni
Kl. 08.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit arrangement om garantiordning for fornybar energi i regi av Norad og Norwegian-African Business Association (Naba) med deltaking frå African Trade Insurance Agency (ATI) og Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga). Møtet finnstad hos Norad i Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 19.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på festmiddag i høve prinsesse Ingrid Aleksandras 18-årsdag. Stad: Slottet, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Henrik Thune

Måndag 13. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med den georgiske parlamentspresidenten, Shalva Papuasjvili. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 14. juni
Kl. 10.30: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Malala Yousufzai. Stad: UD, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 16. juni
Kl. 14.30: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med generalsekretæren for Institute for Democracy and Electoral Assistance (Idea), Kevin Casas-Zamora. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Evind Vad Petersson

Måndag 13. - onsdag 15. juni
Statssekretær Evind Vad Petersson deltek på WTOs 12. ministerkonferanse. Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 13. juni
Kl. 13.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek digitalt på eit møte med King Institute og Global March om kampen mot barnearbeid.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 15.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær møter FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 14. - onsdag 15. juni
Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) Development Assistance Committee (DAC) Tidewater-møte i Neuchâtel, Sveits

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02