Prop. 119 S (2021–2022)

Samtykke til godkjenning av utkast til protokoller om Finlands og Sveriges tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949

Med denne proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til godkjenning av utkast til protokoller om Finlands og Sveriges tiltredelse til NATO. Det er i Norges sikkerhetspolitiske interesse med en rask godkjenning. Det bes derfor om Stortingets samtykke før tiltredelsesprotokollene er undertegnet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget