Ber Stortinget godkjenne Sverige og Finland som nye Nato-medlemmer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen ber i dag om Stortingets samtykke til å godkjenne Finlands og Sveriges Nato-tiltredelser. – Vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til en rask og god opptaksprosess, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Fra norsk side ønsker vi Sverige og Finland sine søknader om medlemskap i Nato velkommen. Nato er en forsvarsallianse. Norden truer ingen. Dette vil bidra til økt sikkerhet som kommer hele alliansen til gode, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Finland og Sverige søkte 18. mai om medlemskap i Nato. Etter at det er gjennomført samtaler om opptak i alliansen, vil Nato-ambassadørene undertegne Finlands og Sveriges tiltredelsesprotokoller. Deretter må Finland og Sveriges medlemskap godkjennes i alle de 30 medlemslandenes parlamenter.

– For vår del innebærer det at Stortinget må gi sitt samtykke. Jeg er glad for at vi i dag kan legge frem denne proposisjonen, og be om Stortingets samtykke til å godkjenne Finlands og Sveriges tiltredelse til Nato, sier Huitfeldt.

Finlands og Sveriges sikkerhet er viktig for vår sikkerhet. Det er i Norges sikkerhetspolitiske interesse med en rask godkjenning. Regjeringen ber derfor om Stortingets forhåndssamtykke før tiltredelsesprotokollene er undertegnet av Natos medlemsland.

– Jeg setter stor pris på at partiene på Stortinget har gitt tydelig uttrykk for at også de ønsker en rask behandling av dette. Finsk og svensk Nato-medlemskap vil være en styrke for Nato, Norden og Norge, sier Huitfeldt.

En kongelig resolusjon om undertegning av Finlands og Sveriges tiltredelsesprotokoller ble vedtatt i statsråd fredag 20. mai. Det betyr at vi fra norsk side er klar til å undertegne protokollene så snart tiltredelsessamtalene er gjennomført i Nato.

Les proposisjon 119 S