Felles nordisk støtte til Finland og Sverige

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Finland og Sveriges sikkerhet er viktig for vår sikkerhet. Sammen med Danmark og Island, er Norge klare til å bistå med alle nødvendige midler hvis våre nordiske naboer blir utsatt for et angrep før de formelt blir Nato-medlemmer, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I en felles støtteuttalelse ønsker statsministerne i Danmark, Island og Norge beslutningene i Finland og Sverige om å søke Nato-medlemskap velkommen og understreker at vi som nordiske naboer deler verdiene og prinsippene Nato bygger på.

Statsminister Jonas Gahr Støre ved talerstolen i hagen til regjeringens representasjonsanlegg.
Statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse 16. mai 2022. Foto: Marte Lerberg Kopstad / Statsministerens kontor

– Dette er et tidsskille for det nordiske samarbeidet. Denne forsikringen er et tydelig signal fra oss. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre en rask prosess, slik at Norge kan ratifisere Sverige og Finland som Nato-medlemmer svært raskt, sier Støre.

Både Finland og Sverige oppfyller allerede kriteriene for å bli medlem av forsvarsalliansen. Et finsk og svensk Nato-medlemskap vil bidra til et kollektivt forsvar og styrke den nordatlantiske sikkerheten.

– Vi vil ytterligere styrke vårt nordiske forsvarssamarbeid. Våre militære styrker jobber godt sammen, og har trent sammen i mange år. Vi setter stor pris på de betydelige bidragene Finland og Sverige allerede har gitt som partnerland i Nato, sier Støre.

Norge, Danmark og Island støtter Finland og Sverige fullt ut når de nå søker Nato-medlemskap.

– Sverige og Finland har rett til å søke om medlemskap i NATO uten forsøk på innblanding utenifra. Norden truer ingen og vil fortsatt være en region for lav spenning, som ønsker å leve i fred med sine naboer, sier Støre.

We strongly welcome Finland and Sweden’s decisions to apply for NATO membership.

We note that the decisions by Finland and Sweden to apply for NATO membership are sovereign national decisions in line with Finland and Sweden’s right to choose their own security arrangements. Finland and Sweden have the right to pursue their accession process without any attempts of outside interference.

Finland and Sweden share the values and principles of our Alliance and will enhance our collective defence and strengthen Euro-Atlantic security.

We will do our utmost to ensure a swift accession process, as Finland and Sweden already live up to the relevant criteria for NATO membership. Their armed forces meet NATO standards and are interoperable with NATO forces. We have trained and exercised together for many years. We highly appreciate the significant contributions that Finland and Sweden have made to NATO missions and operations.

Finland and Sweden’s security is a matter of common concern to us all. Should Finland or Sweden be victim of aggression on their territory before obtaining NATO membership, we will assist Finland and Sweden by all means necessary.

We immediately initiate preparations in order to effectuate these security assurances. We will also further develop our defence cooperation with Finland and Sweden.

Vi ser svært positivt på Finlands og Sveriges beslutninger om å søke om NATO-medlemskap.

Vi konstaterer at Finlands og Sveriges beslutninger om å søke om NATO-medlemskap, er suverene nasjonale beslutninger i tråd med Finlands og Sveriges rett til å velge sine egne sikkerhetsordninger. Finland og Sverige har rett til å gå videre med tiltredelsesprosessen uten forsøk på innblanding utenfra.

Finland og Sverige deler vår allianses verdier og prinsipper, og deres tiltredelse vil styrke vårt kollektive forsvar og øke den euroatlantiske sikkerheten.

Finland og Sverige oppfyller allerede de relevante kriteriene for NATO-medlemskap, og vi vil gjøre vårt ytterste for å sørge for en rask tiltredelsesprosess. Deres væpnede styrker tilfredsstiller NATO-standardene og er kompatible med NATO-styrkene. Vi har trent og øvd sammen i mange år, og vi har satt stor pris på Finlands og Sveriges betydelige bidrag til NATO-oppdrag og -operasjoner.

Finlands og Sveriges sikkerhet er en sak som gjelder oss alle. Dersom Finland og Sverige skulle bli angrepet på sitt eget territorium før de blir NATO-medlemmer, vil vi bistå Finland og Sverige med alle nødvendige midler.

Vi vil umiddelbart starte arbeidet med å forberede oss for å kunne oppfylle denne sikkerhetsforsikringen. Vi vil også ytterligere utvikle vårt forsvarssamarbeid med Finland og Sverige.