Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 43

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 43, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Søndag 23. - onsdag 26. oktober
Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i Colombia. Stad: Bogota

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane Haavardsdatter Lunde, mobil: +47 97 67 12 50, e-post: ane.haavardsdatter.lunde@mfa.no (med på reisa)

Torsdag 27. oktober
Kl. 08.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i Stortingets europautval.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Arne Røksund, president i Eftas tilsynsorgan European Surveillance Authority (Esa). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Onsdag 26. oktober
Kl. 16.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har møte med Israels nye ambassadør til Noreg, Avraham Nihr, om utviklingspolitikk. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. oktober
Kl. 09.00: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Stortingets delegasjon til Nordisk råd før Nordisk råds sesjon. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 24. oktober
Kl. 11.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson har møte med ein delegasjon frå Det europeiske Wergelandsenteret (EWC). Delegasjonen er leia av viseminister Vira Rohova frå Ukraina. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Erling Rimestad

Tysdag 25. oktober
Kl. 11.30: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med Den norske uighurkomiteen (NUK). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 26. oktober
Kl. 14.00: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med ei høgnivågruppe frå Council of Europe (CoE) School of Political Studies i Bosnia-Hercegovina som er på gjesting i Noreg. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15:30: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med kontroll- og konstitusjonskomiteen i det britiske parlamentet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. oktober
Kl. 13.00: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med David Harland, leiar for Centre for Humanitarian Dialogue (CHD). Stad: UD, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med leiarane for dei sju organisasjonane i nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) i samband med løyvingane på statsbudsjettet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 28. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Erling Rimestad held innlegg på eit arrangement som markerer femti år med diplomatisk samkvem mellom Noreg og Bangladesh. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Tysdag 25. oktober
Kl. 14.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte med Jennifer Toppings, leiar av FNs Multi Partner Trust Fund Office. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 26. oktober
Kl. 11.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte med LHLI om tuberkulose.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på seminar om skeive i Afrika sine rettar i regi av Fellesrådet for Afrika. Seminaret er på Kulturhuset i Oslo.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær har møte med det norske nettverket for global mental helse. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på opninga av webinaret «Neighbourhood – A place for Everybody» under Oslo Arkitekturtriennale på Gamle Munch.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 28. oktober
Kl. 13.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på ei digital markering for avslutninga av Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02