Innfører 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Regjeringen ønsker en sterkere fellesskole der elevene blir inkludert, mestrer og lærer. Med gratis kjernetid i SFO, utvides fellesskolen for første gang på mange år. Dette er historisk! Samtidig setter vi enda hardere trykk på å jobbe med å øke kvaliteten, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

bilde av Tonje Brenna på Rosenholm skole
Kunnskapsminister Tonje Brenna på besøk hos 4B på Rosenholm skole. Foto: KD

I Hurdalsplattformen har regjeringen ambisjoner om å øke kvaliteten og senke prisen i skolefritidsordningen. Regjeringen vil bygge videre på arbeidet med den nasjonale rammeplanen som ble innført fra høsten 2021, og satse på styrking av kompetansen til de ansatte for å øke kvaliteten i SFO.

Første skritt på veien for å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle, er å gi alle barn på 1. trinn gratis SFO i 12 timer hver uke. Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud også vil bli rimeligere for alle.

Må tilpasses lokalt

– Det er viktig for oss at kommunene har stort handlingsrom til å utvikle SFO-tilbudet slik at det passer til de lokale behovene. Vi vil at alle barna skal ha et SFO-tilbud hver dag. Det er viktig for at foreldrene skal kunne delta i arbeidslivet, og for at ingen blir stående utenfor, sier kunnskapsministeren.

I høringsforslaget står det at de gratis timene skal fordeles på de dagene SFO normalt er åpen, og dersom kommunene har SFO-tilbud i feriene må det også være et gratis tilbud da. 

Satser på kompetanse

I den nasjonale evalueringen av SFO fra 2018 kom det fram at én av fire ansatte i SFO aldri har deltatt på noen form for kompetanseutviklingstiltak.

– Kompetansen til de ansatte er den viktigste faktoren for god kvalitet på SFO-tilbudet, sier kunnskapsministeren. Derfor har vi også satt av 10 millioner i statsbudsjettet til å utvikle kompetansetilbud for SFO.

Fakta om moderasjonsordningen for SFO

  • Stortinget har gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV, vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022.
  • Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til forskrift om ordningen på høring. Alle som ønsker kan svare på høringen. Høringsfristen er 29. april.