Utenriksministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innledning på pressekonferansen om koronasituasjonen, reiserestriksjoner og fritidsreiser.

Denne tunge og spesielle vinteren og våren er det mange som har hatt sommerferien å se fram til. Alle som har planlagt sommerferien sin utenfor Norge. De som håper at det kan bli mulig å reise ut. Reiselivet som lever av turisme. Derfor ønsker jeg å gi en oppdatering av Utenriksdepartementets reiseråd.

Jeg er opptatt av å gi forutsigbarhet. Samtidig er det utfordrende å gi forutsigbarhet i den stadig skiftende situasjonen vi er i nå. For vi er svært langt unna en normalsituasjon.

Til tross for forsiktig oppmyking av smitteverntiltak i flere land er det fortsatt vanskelig å være på reise, også i Europa. Reiserestriksjoner i og mellom land, ulik smittesituasjon, karantenebestemmelser, smitteverntiltak og svært få flyavganger som i tillegg blir hyppig kansellert, skaper fortsatt utfordringer for norske borgere på reise. Situasjonen er uforutsigbar og uoversiktlig. Mange ber fortsatt om bistand fra ambassadene til å komme hjem til Norge.

Siden UD opprettet reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til hele verden 14. mars, har UD samarbeidet med Samferdselsdepartementet gjennom «Fly hjem»-ordningen lagt til rette for 39 flyvninger. Tusenvis av nordmenn har kommet seg hjem på denne måten. Arbeidet er trappet ned, men pågår faktisk fortsatt og fram til 1. juni. Den kommende uken vil hele ni SAS-fly fra Spania opprettholdes med «Fly hjem». Behovet er der fordi mange fortsatt får sine vanlige billetter kansellert.

Mitt poeng er altså: Vi er svært langt unna en normalsituasjon, og vi kommer ikke til å være tilbake til normalen på en god stund.

Nå er Norge og andre europeiske land i ferd med å gradvis lette på tiltak innenlands. Men det er for tidlig å si hvordan det påvirker smittespredning i Norge og andre land. Fortsatt kan restriksjoner bli innført, eller gjeninnført, i mange land.

Derfor opprettholder Utenriksdepartementet gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet vil gjelde til 20. august.

I denne situasjonen henger UDs reiseråd tett sammen med karantenebestemmelser og innreiserestriksjoner.

Men vi vil prøve å gjøre lettelser. Et første steg vil være at vi innen 15. juni vil se om det kan gjøres unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. Innen 20. juli vil det vurderes om det kan gjøres unntak for reise til enkelte andre nærliggende land i Europa. Denne vurderingen vil skje i samråd med helse- og justismyndighetene. 

Også andre europeiske land gjør forsiktige lettelser først til sine naboland. Derfor vil regjeringen be Folkehelseinstituttet (FHI) om å gjøre en særlig smittefaglig vurdering av muligheten for å lette reiserestriksjonene for reiser til Norden.  Å kunne reise fritt i Norden avhenger også av at de nordiske landene deler vår vurdering av smittesituasjonen. Vi fortsetter den tette kontakten med våre naboer.

Samtidig følger vi nøye med på utviklingen i andre europeiske land. Vi deler vurderingen til EU og de nordiske landene om at gjenåpning for reise må skje gradvis, regionalt og mellom naboland.

Når vi på sikt skal se på unntak fra det globale reiserådet, vil også dette gjøres på en gradvis og kontrollert måte.

Unntak fra reiserådet vil på vanlig måte være basert på en helhetlig vurdering som tilsier at det ikke er grunn til å fraråde reiser til et land. Situasjonen kan fortsatt utvikle seg raskt. Folkehelseinstituttets vurderinger av smittesituasjonen vil bli svært viktige i denne prosessen.

I tillegg ser vi på lokale reiserestriksjoner, tilgang til helsetjenester og utenrikstjenestens evne til å gi konsulær bistand lokalt.

Vi er mange som ser fram til vi kan reise utenlands igjen. Det får vi bare til ved å gjøre dette gradvis og kontrollert, og sammen.