Presseinvitasjon

Justis- og beredskapsministeren, sjef PST og politidirektøren møter pressen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I forbindelse med krigen i Ukraina og den samfunnssikkerhetsmessige situasjonen vil justisministeren, sjef PST og politidirektøren møte pressen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Tid: kl. 14.30 – 15:00. Oppmøte for pressen senest 14.20.

Pressen må ha med ID/pressekort.

Sted: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4A

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren:

Kommunikasjonssjef Trude Larstad, tlf. 936 67 742, trude.larstad@jd.dep.no eller jdinfo@jd.dep.no