Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norden 2017

Nordisk konferanse om inkludering og medborgerskap

Hvordan kan barnehagen og skolen styrke opplevelsen av tilhørighet og deltakelse for barn og unge, og redusere faren for utenforskap og radikalisering?

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017, og prioriterer temaet inkludering av utsatte barn og unge i barnehage og skole og demokratisk medborgerskap. Nå inviterer Nordisk ministerråd og Kunnskapsdepartementet til en nordisk konferanse i Oslo 2. og 3. mai.

– Norden skal være det beste stedet å vokse opp i, da må vi satse på tiltak som gjør barn og unge i stand til å delta i et samfunn der de føler at de hører til og er inkludert, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De nordiske landene har felles utfordringer når det gjelder å forhindre utenforskap og hvordan de skal inkludere nye medborgere i barnehage og skole. Konferansen handler om å spre kunnskap og erfaringer og vil forsøke å svare på følgende spørsmål sett fra ulike perspektiver:  

  • Demokrati og medborgerskap – hvilke verdier styrker den enkeltes opplevelse av tilhørighet og deltakelse for bygging av fremtidens samfunn? 
  • Inkludering i skole og barnehage – hva skal til for at vi lykkes? 
  • Hvordan forebygge radikalisering, hatytringer og polarisering?  
  • Hvordan utvikle et tjenestetilbud og et tiltaksapparat som samspiller bredt, også med frivillig sektor, for å danne et lag rundt barn og unge?  

Nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen vil åpne konferansen, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og flere andre nordiske politikere og dyktige innledere er med i programmet. 

Målgruppen for konferansen er personer med ansvar for politikkutvikling, forskning og praksis nasjonalt, regionalt og kommunalt. 

Frist for påmelding er 3. april.

Til toppen