Norden 2017

Nordisk konferanse om inkludering og medborgerskap

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan kan barnehagen og skolen styrke opplevelsen av tilhørighet og deltakelse for barn og unge, og redusere faren for utenforskap og radikalisering?

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017, og prioriterer temaet inkludering av utsatte barn og unge i barnehage og skole og demokratisk medborgerskap. Nå inviterer Nordisk ministerråd og Kunnskapsdepartementet til en nordisk konferanse i Oslo 2. og 3. mai.

– Norden skal være det beste stedet å vokse opp i, da må vi satse på tiltak som gjør barn og unge i stand til å delta i et samfunn der de føler at de hører til og er inkludert, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De nordiske landene har felles utfordringer når det gjelder å forhindre utenforskap og hvordan de skal inkludere nye medborgere i barnehage og skole. Konferansen handler om å spre kunnskap og erfaringer og vil forsøke å svare på følgende spørsmål sett fra ulike perspektiver:  

  • Demokrati og medborgerskap – hvilke verdier styrker den enkeltes opplevelse av tilhørighet og deltakelse for bygging av fremtidens samfunn? 
  • Inkludering i skole og barnehage – hva skal til for at vi lykkes? 
  • Hvordan forebygge radikalisering, hatytringer og polarisering?  
  • Hvordan utvikle et tjenestetilbud og et tiltaksapparat som samspiller bredt, også med frivillig sektor, for å danne et lag rundt barn og unge?  

Nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen vil åpne konferansen, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og flere andre nordiske politikere og dyktige innledere er med i programmet. 

Målgruppen for konferansen er personer med ansvar for politikkutvikling, forskning og praksis nasjonalt, regionalt og kommunalt. 

Frist for påmelding er 3. april.