Kunnskapsgrunnlaget om utbygging av ladeinfrastruktur er klart

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Klimakrisen er en vår tids største utfordringer. I Norge står veitrafikken for nær 20 prosent av Norges utslipp, og det er vi nødt til å gjøre noe med. Elbiler er en del av løsningen. Derfor skal vi legge til rette for flere og bedre ladestasjoner. Når vi nå har fått kunnskapsgrunnlaget fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet, er vi ett skritt nærmere å få på plass en helhetlig ladestrategi for hele landet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

1. mars ble kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med en nasjonal ladestrategi overlevert fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

– Vi skal nå klimamålene våre, og elektrifisering av både personbiler og tyngre kjøretøy er helt avgjørende for å klare dette. Regjeringen er opptatt av at folk over hele landet kan bruke elbil. Vi skal utarbeide en ladestrategi i år, og denne rapporten gir oss et viktig og nødvendig kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle ladeinfrastrukturen slik at folk over hele landet kan lade når de trenger det, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

2 millioner lette elkjøretøy i 2030 vil kreve flere tusen nye ladestasjoner

I kunnskapsgrunnlaget fra de to fagetatene beskrives blant annet hvor mange elektriske kjøretøy man antar vi kjøre på norske veier i 2030, og mulig framtidig behov for hurtigladeinfrastruktur. Dersom målene i for salg av nullutslippskjøretøy nås, anslår fagetatene at det i 2030 vil være rundt 2 millioner lette elkjøretøy (person- og varebiler) på norske veier, mot dagens 470 000. I tillegg vil det være rundt 2000 elektriske langdistansebusser og 23 000 ellastebiler.

Rapporten anslår at behovet for hurtigladere i 2030 vil være på rundt 11 000 til lette kjøretøy og 1500 – 2000 til tungekjøretøy. I dag er det rundt 4000 hurtigladere for lette kjøretøy, mens det ikke er etablert hurtigladere for tyngre kjøretøy.

Utfordringer med etablering av ladestasjoner og forbrukervennlighet

Utfordringene knyttet til videre effektiv etablering av hurtigladestasjoner beskrives også i kunnskapsgrunnlaget. Det er identifisert ulike barrierer, som lang saksbehandlingstid i kommuner- og nettselskaper, begrensninger i nettkapasitet, kostnader ved tilknytning og bruk av strømnettet, manglende areal og lite samarbeid mellom aktørene.

Videre er det i dag utfordringer knyttet til hvor forbrukervennlige ladestasjonene er, både i utforming og betalingsløsninger. Dette er utfordringer regjeringen nå vil se på i arbeidet med den nasjonale ladestrategien.

– Vi ønsker å gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger, og vi vil legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Når vi nå starter arbeidet med den nasjonale ladestrategien, vil vi gjøre en grundig jobb, og vi kommer om kort tid blant annet til å invitere alle relevante aktører til et innspillsmøte, sier Nygård.

Les hele rapporten her.