Invitasjon til å bidra med innspill til regjeringens ladestrategi

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen ønsker at ladestrategien skal være relevant for flest mulige grupper, og innspill fra et bredt spekter av interessenter vil være en viktig kilde til kunnskap og rettesnor for det videre arbeidet med strategien.

Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet arrangerer derfor et innspillsmøte mandag 21. mars 2022 kl. 09:00-14:00. Her inviteres deltakerne til å holde innlegg på 3 - 4 minutter og presentere synspunkter på innretningen av ladestrategien Det vil i tillegg være mulig å sende inn skriftlige innspill.

Møte vil finne sted i Samferdselsdepartementet i Akersgata 59 i Oslo sentrum, men det vil også være mulig å delta digitalt.

Påmeldingsfrist til møtet er 11.mars til acb@sd.dep.no, tlf. 41 27 74 17.  Eventuelle presentasjoner til møtet må sendes på e-post til samme adresse innen kl. 16:00 torsdag 17. mars.

Fristen for skriftlige innspill er 2. mai 2022. . Innspillene sendes til postmottak@sd.dep.no.

Som en første del av arbeidet med ladestrategien, ble Statens vegvesen og Miljødirektoratet bedt om å lage et oppdatert kunnskapsgrunnlag om utbygging av ladeinfrastruktur for veitrafikk i Norge.  Dette arbeidet ble levert 1. mars, og kan leses her.