Statsbudsjettet 2020:

Lån til Nye Oslo universitetssykehus

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å gi lån til Nye Oslo universitetssykehus. Det er et stort behov for nye bygg både for pasienter, pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass finansiering til Nye Oslo universitetssykehus. Dette er et stort løft i utviklingen av spesialisthelsetjenesten – og viktig for innbyggerne både i Oslo, regionen og resten av landet, sier helseminister Bent Høie.

Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus vil nå kunne gå i gang med bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. Regjeringen foreslår å gi en låneramme på 29,1 milliarder kroner til prosjektet, og en bevilgning på 100 millioner kroner i 2020.

Nye Oslo universitetssykehus handler ikke bare om bygninger, men også om å legge til rette for å utvikle tjenestene. Nytt utstyr, moderne lokaler, nye organisatoriske og digitale løsninger vil komme både pasienter og ansatte til gode.

Nytt akuttsykehus på Aker

Aker sykehus blir et av landets største akuttsykehus der innbyggerne får et samlet spesialisthelsetjenestetilbud med psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatikk.

Nasjonale og regionale behandlingstjenester skal i hovedsak samles i regionsykehuset på Gaustad. Regionsykehuset skal også være lokalsykehus for flere bydeler i Oslo. Samling av regionale og nasjonale behandlingsfunksjoner på ett sted vil gi bedre samhandling, høyere kvalitet på behandlingen og bedre grunnlag for forskning og innovasjon.

Som en del av planene skal Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus. Det er tidligere gitt lån til dette, og utbyggingen av nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet har startet.

Les mer om utbyggingen i statsbudsjettet

Det gjennomføres omfattende oppgraderinger ved norske sykehus. I 2020 bevilges det 5 783 millioner kroner i lån til investeringer i sykehus.

Helse Nord

 • Nytt sykehus i Narvik
 • Nytt sykehus i Hammerfest
 • Modernisering og nybygg ved Nordlandssykehuset i Bodø

Helse Midt-Norge

 • Helseplattformen (felles journalsystem for kommunene og sykehusene i Midt-Norge)
 • Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Helse Vest

 • Protonsenter ved Haukeland universitetssjukehus
 • Utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus
 • Nytt sykehus i Stavanger, inkl. universitetsarealer – 60 nye millioner i 2020
 • Oppgradering og modernisering i Helse Førde
 • Oppgradering av sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus
 • Byggetrinn II av nytt barne- og ungdomssykehus ved Haukeland universitetssjukehus

Helse Sør-Øst

 • Nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet
 • Nytt sykehus i Drammen
 • Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus
 • Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold
 • Nye Oslo universitetssykehus