Landbruks- og matministeren inviterer til innspillsmøte om utformingen av oppskrift for mer lokalmat

Under Grüne Woche (IGW) i Berlin i januar lanserte landbruks- og matminister Geir Pollestad et nytt mål for omsetning av lokalmat og -drikke. Målet er å øke omsetningen til 25 milliarder innen 2035. Nå inviterer Pollestad til innspillsmøte.

Tid og sted:
Fredag 5. april kl. 08.00 - 10.00 i Landbruks- og matdepartementet (Teatergata 9)

Da Pollestad møtte næringsdelegasjonen under IGW i Berlin uttalte han: «Målet må være å ha lokalmatprodusenter og produsentmiljøer over hele landet. Vi må legge til rette for generasjonsskifter og trygge koblingen mellom råvareproduksjon og ferdig produkt. Økt produksjon av lokalmat vil bidra til å styrke selvforsyningen i Norge».

Målet er en oppfølging av regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen om å stimulere til økt produksjon og omsetning av lokalmat og -drikke og økologisk mat. Dette er også en del av regjeringens Meld. St. 11 (2023-2024) - Strategi for økt sevforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jorbruket. For å nå målet settes arbeidet nå i gang med å utarbeide en «oppskrift for mer lokalmat». Pollestad inviterer med dette organisasjoner i næringslivet og andre interesseorganisasjoner til et innspillsmøte.

Tid og sted:
Fredag 5. april kl. 08.00 - 10.00 i Landbruks- og matdepartementet (Teatergata 9)

Påmelding til innspillsmøte: 
Det legges fortrinnsvis opp til fysisk deltakelse. Det kan legges til rette for digital deltagelse ved behov. Dersom digital deltakelse er ønskelig, ber vi om at det meldes fra om dette ved påmelding. Påmelding sendes til postmottak@lmd.dep.no, og merkes med «påmelding til innspillsmøte – oppskrift lokalmat» innen onsdag 3. april.

Hver aktør inviteres til å holde et innlegg på inntil 5 minutter. Det er ønskelig med innspill knyttet til konkrete utfordringer og ønskede tiltak, herunder:

  • Hva er utfordringene for lokalmatnæringa i dag, og hva skal til for å få en positiv utvikling fremover?
  • Hvordan kan man sikre forbrukere i hele landet tilgang til lokal mat og drikke?
  • Hvordan kan virkemiddelapparatet innrettes for å støtte opp under omsetningsmålet?
Ost.
Ostegården lager hvitmuggoster på den gamle, originale måten med egen produsert kultur og under lave temperaturer slik at ostene modnes over lang tid. Ostegården har også fått tildelt spesialitet-merket for unik smak på ostene. Foto: Trude Henrichsen/HANEN.