Oppskrift for mer lokalmat- og drikke

Landbruks- og matminister Geir Pollestad lanserte i januar et nytt omsetningsmål for lokalmat- og drikke; 25 milliarder kroner innen 2035. I dag har drøyt 30 aktører fra næringa og verdikjeden bidratt med innspill til arbeidet med en «Oppskrift for mer lokalmat og drikke».

Omsetningen av lokalmat var i 2023 på 11,8 milliarder kroner. Det nye omsetningsmålet skal bidra til videre vekst i utvalg, volum, antall aktører og økt verdiskaping innenfor lokalmat- og drikke. For å sikre videre utvikling og vekst inviterte landbruks- og matministeren til et innspillsmøte i dag.

– Vi er godt i gang med dette arbeidet, og har forankret det i den nye stortingsmeldinga om økt sjølforsyning og opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket. Vi har ulike tilnærminger til området, men dette skal være en felles oppskrift. Vi trenger bidrag fra dere alle for å nå målet, sa Geir Pollestad på dagens møte.

Blant temaene som ble nevnt av flere i dag var en tydelig definisjon av begrepet lokalmat- og drikke, kompetansebehov, generasjonsskifte og offentlige innkjøp.

– Innsatsen som er lagt ned for norsk lokalmat- og drikke har vært en suksess. Nå må vi legge til rette for generasjonsskifter og trygge koblingen mellom råvareproduksjon og ferdig produkt. Økt produksjon av lokalmat vil bidra til å styrke sjølforsyninga i Norge, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Det er også mulig å sende skriftlige innspill. Frist for skriftlige innspill er 3. mai 2024.

Landbruks- og matdepartementet  vil ferdigstille «Oppskrift for mer lokalmat- og drikke» i løpet av 2024.

Fra Bondens Marked
Geir Pollestad på Bondens Marked på Vinkelplassen i Oslo. Foto: Landbruks- og matdepartementet