Grüne Woche 2024 – Vil øke omsetningen av lokal mat til 25 milliarder

Landbruks- og matminister Geir Pollestad har invitert med seg en næringsdelegasjon til Grüne Woche i Berlin denne uken. Næringsdelegasjonen har i dag diskutere ulike temaer under overskriften "Matnasjonen Norge og landbrukets betydning for verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling".

Delegasjonsmøtet er en arena for å bidra med konkrete innspill til regjeringens arbeid på mat- og reiselivsområdet. Årets tema skal kaste lys over hvordan næringsutvikling basert på jordbrukets og reindriftas ressurser, og utviklingen av sterke mat- og reiselivsregioner, kan bidra til å bygge gode lokalsamfunn, skape arbeidsplasser og øke verdiskapingen i hele landet.

God stemning i delegasjonsarbeidet
God stemning i delegasjonsarbeidet Foto: Vidar Alfarnes

Lokal mat og drikke for 25 milliarder innen 2035

– Målet om omsetning av lokal mat og drikke fra norske gårdsbruk for 10 milliarder kroner innen 2025, har vi nådd. Det ble omsatt lokalmat for 12 milliarder i 2023. Nå setter regjeringen et nytt mål om lokalmat omsetning for 25 milliarder innen 2035, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad. 

Dagens møte i Berlin er en del av innsatsen for å rette større oppmerksomhet mot de lokale matbedriftene og reiselivsbedriftenes betydning for samfunnet rundt, vurdere hvilke mål vi bør sette oss framover, og om de virkemidlene vi har i dag er tilstrekkelig for å skape ytterligere vekst og mobilisere flere til å satse.

Anne Gursli Langesæter fra Siderklyngen i Hardanger
Anne Gursli Langesæter fra Siderklyngen i Hardanger

– Målet må være å ha lokalmatprodusenter og produsentmiljøer over hele landet. Vi må legge til rette for generasjonsskifter og trygge koblingen mellom råvareproduksjon og ferdig produkt. Økt produksjon av lokalmat vil bidra til å styrke sjølvforsyninga i Norge, sier Geir Pollestad.

Innovasjon Norge lanserer skaleringsprogram

Norske lokalmatbedrifter har store ambisjoner om vekst. Derfor lanserer Innovasjon Norge nå et kompetansetilbud for å hjelpe norske bedrifter å nå sine vekstmål. Lanseringen ble annonsert under møtet med landbruks- og matminister Geir Pollestad og Næringsdelegasjonen i Berlin i dag.

Skaleringsprogrammet vil være for lokalmatbedrifter med 5 millioner kroner i omsetning og som har ambisjon om 50 prosent vekst innen 3 år. Programmet passer både for dem med nasjonale og internasjonale vekstambisjoner.

– Vekstfasen er krevende, og vi vet at bedrifter som får tilført kompetanse sammen med finansiering, har større grunnlag for å lykkes, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Håkon Haugli.
Håkon Haugli, Innovasjon Norge.

Programmet kan kombineres med den allerede etablerte vekstfinansering 2 hos Innovasjon Norge. Planen er å pilotere skaleringsprogrammet med åtte bedrifter, allerede i 2024. Programmet vil ha en varighet på 3 til 5 måneder og vil bestå av både fellessamlinger og individuell rådgivning for hver enkelt bedrift.

Marthe Bogstad, Anne Gursli Langesæter og Espen Blåfjelldal.
Marthe Bogstad, Anne Gursli Langesæter og Espen Blåfjelldal. Foto: Vidar Alfarnes

Holli Mølle er vinner av BU-prisen 2023

Landbruks- og matminister Geir Pollestad hadde i dag gleden og æren av å presentere vinneren av den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2023.

Holli Mølle AS i Spydeberg har vunnet Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Viken for 2023. De foredler økologisk, norsk korn fra hele 55 ulike kornprodusenter til nye, gode kornprodukter som stadig flere kunder har fått sansen for.

Vinnerne av BU-prisen 2023 - Holli Mølle AS i Spydeberg.
Vinnerne av BU-prisen 2023 - Holli Mølle AS i Spydeberg. Fra venstre: Trygve Nesje, Jonatan Ringerike og Jarle Villumstad, sammen med landbruks- og matminister Geir Pollestad og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Vinneren har etablert en solid bedrift i Spydeberg. Basert på kornsorter fra hele vår kulturs historie innen korndyrking - fra første kjente kornslag til de mest moderne sortene produserer Holli Mølle mel til alle formål. Bedriften bidrar til å øke produksjon og forbruk av norsk, økologisk korn.

Vinnerbedriften har med sin langsiktige og innovative tilnærming klart å utnytte gårdens og landbrukets ressurser på en lønnsom måte. Bedriften har gjennom kreative metoder klart å profilere gamle kornsorter, og skapt økt etterspørsel etter tradisjonelle produkter.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket ble opprettet i 1997 for å hedre og synliggjøre vellykket nærings- og forretnings­utvikling i og i tilknytning til landbruket.

Det kåres fylkesvise vinnere der prisvinnerne mottar 50 000 kroner som deles ut av fylkeskontorene til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge nominerer så de tre ypperste fylkes­vinnerne som konkurrerer om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Kandidatene vurderes etter kriteriene bærekraft og innovasjon/nyskaping. I bærekraft inngår økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft.

Norske mat- og reiselivsopplevelser

Fredag 19. januar åpner Norges stand på Grüne Woche i Berlin. Regionene Nord-Norge og Trøndelag skal representere Norge på denne internasjonale mat- og reiselivsmessen. 400 000 personer er ventet å besøke Messe Berlin, og 65 bedrifter fra de to norske regionene vil servere det beste landet vårt har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser.

Se utstillerlistene fra: 

Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen på Grüne Woche i samarbeid med Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Berlin.  

Pressekontakter:

Landbruks- og matdepartementet
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik + 47 481 40 477
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227

Innovasjon Norge
Seniorrådgiver Herman Ringstad + 47 480 40 535

Grüne Woche i Berlin er en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Internationale Grüne Woche, 19.01. - 28.01.2024

Messe Berlin: Norwegen, Stand nr. 160, hall 8.2,