Presseinvitasjon

Viser fram det beste Norge har å by på i Berlin

Regionene Nord-Norge og Trøndelag skal representere Norge på den internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche (IGW) i Berlin i januar 2024. 400 000 personer er ventet å besøke Messe Berlin, og 65 bedrifter fra de to norske regionene vil servere det beste landet vårt har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser.

Se utstillerlistene fra: 

Grüne Woche har befestet sin posisjon som Berlins best besøkte messe. 1400 utstillere fra 60 land, 1700 akkreditert journalister fra 25 land, landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et stort antall utenlandske delegasjoner deltok de ti dagene messen varte i 2023 . Forventningene til årets utstilling er store.

Norges stand på Grüne Woche.
Norges stand på Grüne Woche. Foto: LMD

Den norske standen og deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som matnasjon og skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. I år vil det bli lagt særlig vekt på reinkjøtt og samisk kultur. Det vil bli synlig både i den norske restauranten ute på Messe Berlin, og prege profilen på den norske standen.

Frisk handel hos Lillian K. Stuenes og Roy Inge Bergli fra Liverten
Frisk handel på Norges Stand, Grüne Woche 2023. Foto: Vidar Alfarnes

Landbruks- og matminister Geir Pollestad har med seg en Næringsdelegasjon til Berlin. De møtes torsdag 18. januar til et dialogseminar i den norske ambassaden. Pollestad har invitert med aktører som har hatt suksess med sin næringsvirksomhet innenfor lokalmat- og reiselivsområdet. Dette for å få konkrete innspill og diskusjoner på hva som skal til for å lykkes, og hvilke ringvirkninger næringsvirksomheten har hatt for lokalsamfunnet i form av å skape arbeidsplasser og annen aktivitet.

Samme ettermiddag kl. 15.30 vil det være en pressebrief i den norske ambassaden - Rauchstraße 1, 10787 Berlin. Her vil delegasjonens arbeid og konklusjoner bli presentert, sammen med flere andre forberedte nyhetssaker som omhandler reiseliv og trender for matproduksjon og omsetning. Tre regionale vinnere kjemper om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2023. Vinneren av den nasjonale prisen på 250 000 kroner vil være tilstede og blir presentert under pressekonferansen

Fredag 19. januar  ca kl. 09.00 åpner landbruks- og matministeren den norske standen på Grüne Woche. Her er også Pollestads delegasjon til stede sammen med en rekke andre norske gjester fra mat- og reiselivsnæringen. Landbruks- og matministeren tar seg god tid når han besøker alle utstillerne på den norske standen. Her er det gode fotomuligheter for pressen.

Arnold Ekeli
Fra kjøkkenet på Norges Stand i 2023, Arnold Ekeli. Foto: Vidar Alfarnes

Lørdag 20. januar  deltar statsråden på det årlige internasjonale landbruks-møtet i Berlin, GFFA,  Global Forum for Food and Agriculture 2023 (worldbank.org). Her møtes landbruksministere fra hele verden, og denne gangen er det sårbarheten til våre matsystemer som er satt under lupen. "Food Systems Transformation: A Worldwide Response to Multiple Crises." Med 2030-agendaen har det internasjonale samfunnet satt ambisiøse mål for bærekraftig utvikling, som å utrydde global sult. Til tross for dette fortsetter antallet mennesker som er rammet av sult å stige. I tillegg til klimakrisen, har den pågående krigen i Ukraina og uroen i verden blitt en ny drivkraft i utfordringene rundt  global matsikkerhet. GFFA vil følge opp FNs toppmøte om matsystemer, og stiller spørsmålene: Hvordan kan vi skape robuste  og klimavennlige matsystemer? Hvordan kan vi bevare det biologiske mangfoldet og hvordan kan vi forbedre samarbeidet for bærekraftige globale matsystemer?

Pressekontakter:

Landbruks- og matdepartementet
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik + 47 481 40 477
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227

Innovasjon Norge
Seniorrådgiver Herman Ringstad + 47 480 40 535

Grüne Woche i Berlin er en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Internationale Grüne Woche, 19.01. - 28.01.2024

Messe Berlin: Norwegen, Stand nr. 160, hall 8.2,