Bygger internasjonalt nettverk i Berlin

Landbruks- og matminister Geir Pollestad deltar på årets ministerkonferanse under Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) i Berlin lørdag 20. januar. Ministerkonferansen er en viktig arena for å treffe sentrale samarbeidsland, bygge internasjonalt nettverk og fremme norske interesser på mat og landbruksfeltet.

GFFA har etablert seg som en møteplass for drøfting av sentrale spørsmål innen den globale landbruks- og matpolitikken. Konferansen har vært arrangert årlig i Berlin siden 2009, i tilknytning til Internationale Grüne Woche (IGW). Årets ministerkonferanse ledes av Tysklands mat- og landbruksminister Cem Özdemir under temaet: “Food Systems for Our Future: Joining Forces for a Zero Hunger World”. Omtrent 80 delegasjoner deltar under konferansen, hvorav femti landbruksministere. I tillegg er høynivå-representanter fra internasjonale organisasjoner som FAO, CFS, IFAD, OECD, Verdensbanken, WTO og Den afrikanske union til stede.

Internasjonalt samarbeid

GFFA består foruten ministerkonferansen av et antall arrangementer og panel som gir internasjonale eksperter fra politikk, næringsliv, forskning og sivilsamfunn en arena å diskutere globale utfordringer. Forumets målsetning er å styrke internasjonalt samarbeid, og finne multilaterale løsninger på de mangefasetterte utfordringer landbruket og matsystemet nå står ovenfor. Under selve ministerkonferansen deltar landbruks- og matministeren blant annet i en egen sesjon som skal diskutere problemstillinger knyttet til robuste verdikjeder, styrking av bondens posisjon i verdikjeden, samt det forestående ministermøtet i WTO.

I skyggen av GFFA vil landbruks- og matministeren holde bilaterale samtaler med blant annet Sverige, Finland og Brasil. Statssekretær Wenche Westberg deltar fredag 19. januar på arrangementer knyttet til bærekraftig matproduksjon. Westberg holder hovedinnlegg under et ekspertpanel på plantegenetiske ressurser og matsikkerhet, arrangert av Global Crop Diversity Trust. I tillegg møter Westberg også den nyvalgte lederen for CFS-komiteen for matsikkerhet, Nosipho Nausca-Jean Jezile. I tillegg avholdes et møte med den sveitsiske statssekretæren i tilknytning til et  ekspertpanel på agroøkologi.  

Landbruks- og matminister Geir Pollestad
Landbruks- og matminister Geir Pollestad deltar på årets ministerkonferanse under Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) i Berlin lørdag 20. januar. Foto: Torbjørn Tandberg