Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Sylvi Listhaug og Grete
Sylvi Listhaug og Grete Brochmann ved overleveringen av NOU-en. (Foto: JD - se/last ned flere bilder på Flickr

– Utvalget har gjort et godt og grundig arbeid som bidrar til et godt faktagrunnlag i innvandrings- og integreringsdebatten. For regjeringen er det viktig å føre en politikk som tenker langsiktig på vegne av landet. Det gjelder både for å sikre kontroll med asyltilstrømmingen, trygge det norske velferdssamfunnet og for å lykkes med integreringen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Utvalget har blitt ledet av Grete Brochmann, professor ved Universitetet i Oslo. Brochmann ledet også Velferds- og migrasjonsutvalget som i 2011 leverte NOU-en Migrasjon og velferd – den norske modellens framtid.

Denne utredningen ble laget i en periode der stor arbeidsinnvandring og høy etterspørsel etter arbeidskraft var dominerende faktorer. Da Brochmann II-utvalget ble oppnevnt i 2015 var utfordringen først og fremst en kraftig økning i antall asylsøkere og flyktninger.

Utredningen om langsiktige konsekvenser av høy innvandring vil bli sendt på høring.