Lansering av FNs responsplaner for Afghanistan og regionen: Norge bevilger 100 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Sjelden har vi sett så store lidelser som det vi nå ser i Afghanistan. Nesten 23 millioner afghanere er rammet av akutt sult, og jeg er spesielt bekymret for konsekvensene dette får for barn. Det er derfor viktig at alle land nå bidrar til å forhindre en større humanitær krise enn det vi nå ser, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Under lanseringen av FNs responsplaner for Afghanistan og regionen annonserte Norge et nytt bidrag på 100 millioner kroner. 

– Det er historisk omfattende responsplaner som FN i dag lanserte og de viser med tydelighet alvoret i den humanitære krisen, og at det er behov for å respondere raskt med midler. Det afghanske folk er rammet av en rekke kriser på samme tid, og det haster med å få ut mer hjelp for å redde liv, sier utenriksministeren. 

I 2021 bidro Norge med NOK 328 millioner til den humanitære innsatsen i Afghanistan. Dagens annonsering er den første i år og det legges opp til et høyt nivå på den norske humanitære bistanden til Afghanistan og nærområdene også inneværende år.