Lærerstudenter skal få mer kunnskap om vold og overgrep

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nyutdannede lærere og barnehagelærere skal kunne se etter tegn på at barn og unge blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, og vite hva de skal gjøre i slike situasjoner. Det blir tydeliggjort i rammeplanene for lærerutdanningene.

Kunnskapsdepartementet endrer rammeplanene for lærerutdanningene, for å tydeliggjøre hva lærerstudentene og barnehagelærerstudentene skal kunne om vold og seksuelle overgrep. Endringene trer i kraft 1. august.

– For å sikre at alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har kunnskaper til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge på en god og trygg måte, gjør vi nå endringer i rammeplanene for disse utdanningene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Blant annet skal studentene lære å se tegn på at barn er blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Nyutdannede lærere og barnehagelærere skal også ha kunnskap om hvilke tiltak de skal sette i verk, og hvordan de skal samarbeide med andre fagmiljøer for barnets beste.

Mange utdanningssteder har allerede lagt inn undervisning om vold og seksuelle overgrep for de som skal ut og jobbe i skoler og barnehager, men med de nye beskrivelsene i rammeplanene blir det helt tydelig hva studentene skal kunne når de er ferdig utdannet.

Den økte vektleggingen av kunnskap om vold og overgrep i lærerutdanningene, kommer som en oppfølging av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets tiltaksplan En god barndom varer livet ut. Tiltaksplanen har som mål å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Her er studiene som får endringer i sine rammeplaner, for å tydeliggjøre hva lærere og barnehagelærere skal kunne om vold og seksuelle overgrep:

  • Barnehagelærerutdanningen
  • Samisk barnehagelærerutdanning
  • Fagskolelærerutdanning i praktiske og estetiske fag
  • Lektorutdanningen
  • Praktisk pedagogisk utdanning
  • Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
  • Grunnskolelærerutdanningene for 1-7 og 5-10