Historisk arkiv

En god barndom varer livet ut

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)

Regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”, ble lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon. Tiltaksplanen omfatter alle barn og ungdom mellom 0–18 år.

Arbeidet med planen er koordinert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og skal gjennomføres i tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet med direktorater.


Klikk på bildet for å åpne eller laste ned PDF-versjon av tiltaksplanen.

 

(Ill.: DSS)