Norsk diplomat valgt til leder av nedrustningsgruppe i FN

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norges spesialrepresentant for nedrustning, Jørn Osmundsen, ble i dag valgt til å lede FNs ekspertgruppe for verifikasjon av kjernefysisk nedrustning.

Jørn Osmundsen, nyvalgt leder av ekspertgruppe i FN. Foto: FN-delegasjonen i Genève
UDs spesialrepresentant for nedrustning, Jørn Osmundsen, er nyvalgt leder av ekspertgruppe i FN. Foto: FN-delegasjonen i Genève

– Jeg gratulerer vår spesialrepresentant for nedrustning, Jørn Osmundsen, som i dag ble valgt til å lede FNs ekspertgruppe for verifikasjon og nedrustning. Norge arbeider aktivt for å nå målet om en verden uten kjernevåpen. Vi viderefører Norges globale lederskap for å følge opp FNs arbeid med verifikasjon av nedrustning, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

FNs ekspertgruppe skal gi råd om hvordan fremtidige nedrustningsprosesser kan kontrolleres. Gruppen består av representanter fra 25 stater, deriblant de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Dette er den andre ekspertgruppen om verifikasjon av nedrustning. Den første gruppen avholdt møter i 2018 og 2019 og diskuterte grunnleggende prinsipper for verifikasjon. Det ble fremhevet at verifikasjon er viktig både for å kontrollere reduksjon av eksisterende arsenaler og for å opprettholde målet om en total eliminering av kjernevåpen. Den nye ekspertgruppen skal møtes i 2022 og 2023 og vil bygge videre på dette arbeidet. Begge gruppene har blitt etablert på norsk initiativ.

– Fremtidige reduksjoner av kjernevåpen er avhengig av verifikasjon. Med dette mener vi prosedyrer og teknologiske løsninger for å være sikker på at nedrustning faktisk finner sted. Dette er ordninger som land både med og uten kjernevåpen må ha tillit til. Norge tar flere konkrete initiativ framover for kjernefysisk nedrustning i tråd med Ikkespredningsavtalen (NPT). Vi trenger en ny giv i de multilaterale nedrustningsprosessene, sier Huitfeldt.