Nyheter

Modellregler som skal sikre minst 15 prosent skatt for store flernasjonale konsern er offentliggjort

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

OECD har i dag offentliggjort modellregler som skal sikre at store flernasjonale konsern må betale minst 15 prosent skatt, uansett hvordan de innretter seg.

Modellreglene gir en mal for hvordan det enkelte land kan oppfylle avtalen om et skattenivå på minst 15 prosent for store flernasjonale konsern. Dette er en del av avtalen mellom 137 av de 141 medlemslandene i OECD og G20-forumet «Inclusive Framework» om internasjonal skattlegging av store flernasjonale konsern. Avtalen består av to hovedelementer (pilarer) som samlet vil sikre en effektiv og mer rettferdig skattlegging av overskuddet i store flernasjonale selskaper fra 2023.

Pilar 1 innebærer at en del av overskuddet i særlig lønnsomme og store virksomheter blir skattlagt i det landet de har salgsinntekter, selv uten at selskapene er fysisk til stede i markedet. Med pilar 2 forsøker man å redusere skattekonkurransen mellom land. Dette gjør man ved å sikre at selskapene må skatte minst 15 prosent av overskuddet, uansett hvordan selskapet innretter seg for å styre inntekten mellom ulike skattejurisdiksjoner.