Morten Anstorp Rosenkvist er ny direktør i Utdanningsdirektoratet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen har i statsråd åremålsbeskikket Morten Anstorp Rosenkvist (44) som ny direktør i Utdanningsdirektoratet (Udir) for en periode på seks år.

Morten Anstorp Rosenkvist er ny direktør i Utdanningsdirektoratet
Foto: Foto: Karianne Nygård/Lånekassen

– Udir spiller en svært viktig rolle i hvor godt vi lykkes med å skape en barnehage og en skole som inkluderer alle. Med Morten Anstorp Rosenkvist som direktør får vi en direktør som vil bidra til Utdanningsdirektoratets videre utvikling som kunnskapsleverandør og som en sentral samarbeidspartner for å utvikle barnehager og skoler, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Morten Rosenkvist er utdannet statsviter og har lang ledererfaring og god innsikt i offentlig forvaltning og kunnskapssektoren. Han kommer fra stillingen som direktør i Lånekassen. Før dette var han flere år i Kunnskapsdepartementet. I perioden 2013 til 2016 var han avdelingsdirektør i analyseseksjonen i Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk før han ble ekspedisjonssjef i Barnehageavdelingen frem til 2018. Da ble han ekspedisjonssjef i Avdeling for videregående oppæring, fagskole og kompetansepolitikk frem til 2021.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet med å lede Udir, som har et stort og viktig samfunnsoppdrag.  Jeg har høye ambisjoner både for direktoratet og for barn og unges læring og læringsmiljø. Jeg har lang erfaring fra utdanningssektoren og dette vil være nyttig når jeg nå skal lede arbeidet for å sikre god barnehage, skolegang og opplæring for alle uavhengig av forutsetninger, sier Morten Anstorp Rosenkvist.