Nyheter

Møte om kostnadsveksten i landbruket

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har i dag hatt møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om utfordringene som følge av den ekstraordinære kostnadsveksten i jordbruket.

– Dette er en situasjon jeg følger nøye med på, og vi har i dag hatt et nyttig møte. Jeg har fått innspill på sentrale problemstillinger knyttet til den krevende situasjonen næringen og mange bønder står i. Fra næringens side ble det poengtert at det er avgjørende at tiltakene kommer raskt. Jeg er innstilt på ekstraordinære utbetalinger i 2022, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– Jeg tar med meg dette inn i det videre arbeidet som regjeringa gjør i den ekstraordinære situasjonen i Norge med høye strømpriser.

Fra dagens møte
Fra dagens møte mellom landbruks- og matminister Sandra Borch, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kostnadsveksten i jordbruket har preget næringen hele høsten, og det har vært en prioritert oppgave for regjeringen å finne løsninger som kompenserer for økte utgifter.  

– Det var viktig for oss når vi tiltrådte i oktober å få landet tilleggsforhandlingene som den forrige regjeringen ikke ville ta tak i. Avtalen gir 754 mill. kroner ekstra i produksjonstilskudd, som vil bli utbetalt nå i februar. Dette vil bidra til å bedre likviditeten for norske bønder nå i vinter, sier Borch.  

I tillegg er det bevilget en økning i investeringsstøtten på 200 millioner kroner i 2022.

– Næringen er også blitt inkludert i strømsikringsordningen for husholdningene som regjeringen foreslår å øke fra 55 til 80 prosent. I tillegg har regjeringen foreslått en egen søknadsbasert kompensasjonsordning for veksthusnæringen. Vi arbeider nå med å få på plass ordningen så raskt som mulig, sier statsråden.

Jordbruksorganisasjonene har en unik rett til å forhandle om inntektsmuligheter med staten, og det kommende jordbruksoppgjøret blir viktig.

– Det arbeides nå med et omfattende grunnlagsmateriale foran de viktige jordbruksforhandlingene i april. Det blir krevende runder i en utfordrende tid, men jeg ser fram til at en jordbruksvennlig regjering skal forhandle med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier Sandra Borch.