Mottok endret utbyggingsplan for Eldfisk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

ConocoPhillips og partnerne i Eldfisk har i dag overlevert endret plan for utbygging og drift av Eldfiskfeltet til olje- og energiminister Terje Aasland.

pud eldfisk
Steinar Våge (ConocoPhillips) og statsråd Terje Aasland

Sandefjordskonferansen er et tradisjonsrikt treffsted for aktører i bransjen og dannet bakteppet for overrekkelse av statsrådens første «PUD».

— Dette er den første planen for utbygging og drift jeg får som olje- og energiminister, noe som er spennende. Det er med på å bekrefte viktigheten av norsk sokkel og viser at aktørene ønsker å videreutvikle de prosjektene de allerede er inne i. Og det understreker regjeringens ambisjon om at vi skal utvikle, ikke avvikle, petroleumssektoren, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Eldfisk-feltet ble oppdaget i 1970 og opprinnelig plan for utbygging og drift ble godkjent i 1975. En ny plan for utbygging og drift ble godkjent for Eldfisk II-prosjektet i 2011.

— Det skal nå investeres mer enn 10 milliarder på Eldfisk. Hadde dette vært et industriprosjekt på land, ville vi omtalt det som et gigaprosjekt. Det ligger an til at så mye som 80 prosent av kontraktsverdien for både utbyggings- og driftsfasen vil gå til bedrifter i Norge. Det viser at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig, sier olje- og energiminister Aasland.

Rettighetshaverne

Bakgrunn

Eldfisk-reservoaret består av frakturert kalk som hovedsakelig inneholder olje, som andre felt i Ekofisk-området.

Eldfisk er et av flere felt i Ekofisk-området i utvinningstillatelse 018. ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør med en deltakerandel på 35,112 pst. Øvrige rettighetshavere er TotalEnergies EP Norge AS (39,896 pst.), Vår Energi ASA (12,388 pst.), Equinor AS (7,604 pst.) og Petoro AS (5,000 pst.) er partnere.