Godkjenner viderutvikling av Eldfiskfeltet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet godkjenner i dag endret plan for utbygging og drift av Eldfiskfeltet. Prosjektet innebærer en videreutvikling av ressursene nord i Eldfiskfeltet.

'
Eldfisk ligger i den sørvestlige delen av Nordsjøen om lag 320 km fra land og er en del av Ekofiskområdet. Foto: ConocoPhillips

For andre gang i år godkjenner jeg en utbyggingsplan i Ekofisk-området. Godkjenningen av Eldfisk Nord bidrar til å opprettholde produksjon, verdiskaping og sysselsetting. At det fortsatt er mulig å øke utvinningen i det området der norsk oljeproduksjon startet for mer enn 50 år siden er både viktig og imponerende, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Eldfisk ligger i den sørvestlige delen av Nordsjøen om lag 320 km fra land og er en del av Ekofiskområdet. 

Forventede utvinnbare reserver fra Eldfisk Nord er beregnet til om lag 10,8 mill. Sm3 oljeekvivalenter. Investeringene i prosjektet er på 10,2 mrd. kroner og forventet oppstart er medio 2024.

— Vi skal utvikle næringen og forbli en stabil leverandør av olje og gass til Europa. Det å øke utvinningen fra eksisterende er en helt avgjørende brikke for å få dette til. Samtidig må nye funn påvises og funn bygges ut. Det som nå skjer på Eldfisk passer som hånd i hanske med regjeringens politikk. Selskapene videreutvikler Eldfisk, og regjeringen vil videreutvikle olje- og gassnæringen sier Aasland.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland overrakte nyheten om at Olje- og energidepartementet godkjenner endret plan for utbygging og drift av Eldfiskfeltet til Rune Tveit (i midten) i ConocoPhillips under Desemberkonferansen i Kristiansund 1. desember 2022. Til høyre: Arild Gjerstad i Equinor. Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

Les vedtaksbrevet fra Olje- og energidepartementet på godkjent PUD:

Bakgrunn

Eldfisk ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1975. Produksjonen startet i 1979 og siden er det gjort store investeringer på feltet.

Eldfisk Nord innebærer en videreutvikling av ressursene i Bravostrukturen nord på Eldfiskfeltet. Disse ressursene kan ikke nås fra eksisterende infrastruktur.

Eldfisk Nord planlegges bygget ut som en havbunnsutbygging knyttet opp mot Ekofisk. Utbygging av vil føre til at utvinningsgraden fra Bravostrukturen øker fra 31 pst. til 38 pst.

Produksjonen fra Eldfisk sendes til Ekofisk-senteret for videre eksport. Oljen sendes i Norpipe oljerørledning til Teesside i Storbritannia, mens gass transporteres via Norpipe gassrørledning til Emden i Tyskland.

ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør for Eldfiskfeltet som ligger i utvinningstillatelse 018 med 35,112 pst. eierinteresse, mens de øvrige rettighetshaverne er TotalEnergies EP Norge AS (39,896 pst.), Vår Energi ASA (12,388 pst.) Sval Energi AS (7,604 pst.) og Petoro AS (5,000 pst.).