Nå hjelper vi folk med strømregningen

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen hadde dette innlegg publisert i VG og en rekke nettaviser 13. desember 2021.

Dagens rekordhøye strømpriser har skapt en vanskelig situasjon for mange. Det gjør stort inntrykk på meg som olje- og energiminister, og jeg er svært bekymret for hvordan de høye strømprisene påvirker vanlige folks økonomi. Derfor har regjeringen nå tatt kraftfulle grep for å begrense folks strømregninger gjennom vinteren.

En ekstraordinær situasjon som denne trenger ekstraordinære tiltak. I løpet av de siste ukene har vi jobbet på spreng for å vurdere ulike løsninger på strømprissituasjonen, og vi har nå lagt frem en tiltakspakke som skal redusere folks strømregninger.

Det viktigste tiltaket er en ordning som gir husholdningene et fratrekk på fakturaen når strømkostnadene er ekstraordinært høye. Om den gjennomsnittlige markedsprisen på kraft en måned er høyere enn 70 øre per kilowattime, vil staten betale halvparten av prisen over dette. Dette tilskuddet fra staten blir trukket fra på strømregningen. Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal vare fra og med desember 2021 til og med mars 2022 og vil administreres gjennom nettselskapene.

Dette betyr aten familie som bor i en enebolig og for eksempel bruker 3280 kilowattimer i desember, kan få en støtte på 1025 kroner for denne måneden. For en husholdning som bor i en leilighet og bruker 1336 kilowattimer i desember, kan det bety 418 kroner i støtte. I regnestykket er det brukt en kraftpris på 120 øre kilowattimen for desember. Blir kraftprisen høyere, øker også støtten fra staten. Men hva støtten faktisk blir for den enkelte husholdning, avhenger av hvor mye strøm de bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg i det området man bor.

Dette er en ordning som kommer vanlige folk i hele Norge til gode. Og det første fratrekket kommer allerede i januar, når strømregningen for desember skal betales.

Støtteordningen kommer i tillegg til de andre ordningene regjeringen har foreslått: redusert el-avgift, økt bostøtte, økt støtte til økonomisk sosialhjelp, støtte til studenter og økte ENØK-tiltak gjennom Enova.

Jeg er glad for at vi nå har lagt frem en solid tiltakspakke som vil lette strømkostnadene til folk i vinter. Vi må samtidig tenke lenger fremover og føre en energipolitikk som sørger for at det produseres nok kraft, og at vi har et godt strømnett som kan frakte kraften dit den trengs. Og det jobber vi med. Regjeringen vil legge til rette for utbygging av strømnettet, i tillegg til mer vannkraft, vindkraft der det er lokal aksept for det, og en storstilt satsning på havvind. Vi jobber også med å få på plass en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene våre og foreslå konkrete grep for økt energiproduksjon.

I dag er jegførst og fremst glad for at vi har fått på plass strakstiltak som senker norske husholdningers strømutgifter i månedene fremover. Strøm er en nødvendighetsvare og det viktigste nå er å sikre at vanlige folk kan betale strømregningene sine. Ingen skal trenge å fryse eller bekymre seg for om de har råd til mat fordi strømregningene er så høye.

Jeg håper at vi nå kan gå julen i møte med litt lavere skuldre.