Utenriksministeren på nordisk-afrikansk utenriksministermøte i Helsingfors 13.-14. juni.

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Utviklingen i Afrika er viktig for norsk utenrikspolitikk og angår oss som bor i Norden. Norge og Norden har en lang historie med gode forbindelser og samarbeid med afrikanske land. Mulighetene i Afrika er særlig knyttet til handel, klima og multilateralt samarbeid. Vi har et felles ønske om å videreutvikle dette samarbeidet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt på nordisk-afrikansk utenriksministermøte i Helsingfors. Foto: Stein Inge Nesvåg, UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt på nordisk-afrikansk utenriksministermøte i Helsingfors. Foto: Stein Inge Nesvåg, UD

På årets nordisk-afrikanske utenriksministermøte i Helsingfors deltar utenriksministre og representanter fra 20 afrikanske og nordiske land. Hovedtema for møtet er fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling og multilateralt samarbeid.  

- Afrikanske land blir stadig viktigere aktører i internasjonal politikk. Vi samarbeider tett med mange afrikanske land og med Den afrikanske union. Deres vurderinger og erfaringer er viktige for oss, og vi har hatt stor nytte av deres innspill i vårt arbeid i FNs sikkerhetsråd, sier Anniken Huitfeldt. 

Flere afrikanske land har hatt jevn økonomisk vekst og gjør fremskritt innen menneskerettigheter og demokrati. Men tørke, sult og økende humanitære behov som følge av klimaendringer, konflikt og voldelig ekstremisme utfordrer stabilitet og hindrer utvikling i mange afrikanske land. 

- Det er bare privat sektor som kan skape alle de jobbene som trengs for å sikre økonomisk vekst og utvikling i Afrika. Flere av de afrikanske ministrene etterlyste økt handel og investeringer fra de nordiske landene. Det er store muligheter for norsk næringsliv i Afrika, og jeg er glad for at mange norske selskaper er aktive i afrikanske land, sier Huitfeldt.