Næringsministeren møter næringsliv og partane i arbeidslivet som følgje av situasjonen i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Torsdag 3. mars inviterer næringsminister Jan Christian Vestre til innspelsmøte om situasjonen for norsk næringsliv som følgje av Russlands invasjon av Ukraina.

Partane vil mellom anna diskutere dei restriktive tiltaka som er vedtatt av EU, og som Noreg sluttar seg til, og dessutan situasjonsbildet for norsk næringsliv.

Møtet føregår på video og finn stad torsdag 3. mars kl 13.00-14.00. 

Næringsministeren er tilgjengeleg for pressa i halvtimen etter møtet (14.00-14.30).

Praktisk info:

Presse som er interessert kan melde seg til media@nfd.dep.no eller på 902 51 303 innan torsdag kl 13.30.

Vi viser forresten til informasjonsside her om Russlands angrep på Ukraina og handteringa i Noreg. Sidan blir fortløpande oppdatert.