Neste generasjon mobilnett (5G) utvikles: Avgjørende for å sikre norsk konkurranseevne

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Gode kommunikasjonsnett er en viktig forutsetning for vellykket digitalisering i offentlig og privat sektor, hvor målet er en enklere hverdag for folk flest og et mer produktivt næringsliv. Jeg blir optimist når jeg ser hvor engasjerte, innovative og fremtidsretta mobiloperatører vi har i Norge.

Dette sier statssekretær Reynir Johannesson etter et besøk på Mobile World Congress i Barcelona. På kongressen ble det gjennomført møter og presentasjoner med norske mobiloperatører, deres leverandører og en rekke norske IKT-bedrifter som søker kunder globalt.

Mobile World Congress har lenge vært kjent som en møteplass for mobilselskapene og produsentene hvor siste nytt på utstyrssiden lanseres. Årets arrangement viser derimot at dette endrer seg. Nå handler det i større grad om generell digitalisering, internet of things og hvilke muligheter neste generasjon mobilnett (5G) gir.

Innovasjon og produktivitet
- Vi er et høykostland og derfor er vi nødt til å tenke smartere for å sikre konkurranseevnen. Utbyggere av mobil- og bredbåndsnett trenger gode rammevilkår slik at de fortsetter å investere for milliarder hvert år. Vi må ha den rette reguleringen, stimulere til konkurranse, holde skatte- og avgiftstrykket nede og sikre at mobiloperatørene får tilgang til nok frekvenser. Det er summen av mange tiltak som sikrer innovasjon og produktivitet, men vi kommer garantert ikke langt uten den digitale infrastrukturen, sier statssekretær Reynir Johannesson.

Det rulles ut 4G-nett over hele landet samtidig som bransjen internasjonalt jobber i høyt tempo med utvikling av neste generasjons nett (5G). Bare fra 2014 til 2015 har 4G-dekningen i Norge gått fra 70 til 90 pst av befolkningen. Men det er ikke selve teknologien som er det mest interessante, heller det den kan bety for folk flest, næringslivet og ikke minst de store mengder med velferdstjenester som skal produseres i årene som kommer.

- Norsk næringsliv og forbrukere vil med neste generasjon mobilnett kunne få tilgang til en hel rekke nye tjenester og produkt, og måten vi bruker mobiltelefonen vil endre seg. Med dette går begrepet smarte byer fra å være noe visjonært til ren virkelighet, sier Johannesson.

- Regjeringen har satt ambisiøse mål for den elektroniske infrastrukturen og har i Sundvoldenerklæringen definert et nasjonalt bredbåndsmål på 100 mbps. Mål og virkemidler for elektronisk kommunikasjon i Norge skal ytterligere detaljeres i ekomplanen som legges frem for Stortinget i 2016 som del av Digital Agenda, avslutter Johannesson.


Berit Svendsen (Telenor Norge), Reynir Jóhannesson (statssekretær), Abraham Foss (TeliaSonera), og Eivind Helgaker (Ice) på Mobile World Congress. Foto: IKT-Norge/Torgeir Waterhouse.

 

Les mer om ekomplanen på regjeringen.no

Les om Mobile World Congress på Innovasjon Norge sine nettsider.

Flere bilder fra  Mobile World Congress finner du på Samferdselsdepartementets Flickr-konto.