Presseinvitasjon:

Nord, fjell og fjord viser fram Norge i Berlin

Norge deltar fra 17. - 26. januar 2020 på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Regionene Nord Norge, Fjell Norge og Fjord Norge skal i år representere Norge. 400 000 personer kommer til å besøke Messe Berlin, og 80 utstillere fra de tre norske regionene vil servere det beste landet vårt har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser.

– Jeg mener Norge har den fineste standen på IGW, og jeg er stolt over å representere våre dyktige utstillere, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Kr.F.)

Grüne Woche er en publikumssuksess, og IGW har befestet sin posisjon som Berlins best besøkte messe. For første gang ble det i 2019 omsatt varer for over 50 millioner Euro i løpet av de ti dagene messen varte. 1800 utstillere med over 100 000 produkter fra nær 70 land, landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner deltok på  messen i fjor.

Norges stand på Grüne Woche 2019.
Den norske standen og deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som matnasjon og skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. Foto: Vidar Alfarnes

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har også i år med seg en egen delegasjon til Berlin med sentrale norske aktører innen utdanning, mat og reiseliv.

Torsdag 16. januar fra kl. 09.00 leder Bollestad et dialogseminar for delegasjonen. Dette varer frem til ca kl. 15.00. Denne møteplassen har utviklet seg til en viktig og nyttig arena for å bygge nettverk og bidra med konkrete innspill til regjeringens arbeid på mat- og reiselivssektoren.

Tema for Næringslivsdelegasjonen har de siste årene vært næringsutvikling og verdiskaping i skjæringspunktet mellom mat og reiseliv.  I 2020 vil vi sette rekruttering til mat- og måltidsbransjen på dagsorden.  Rekruttering til mat- og restaurantfagene i videregående skole har vært lav og synkende over flere år. Utdanningsprogrammet hadde det laveste søkertallet av alle yrkesfagene på landsbasis i 2019, og har de siste årene også hatt den høyeste frafallsprosenten blant elevene (over 50 prosent). Dette, i kombinasjon med en økende sårbarhet i matnæringen og i kokk- og restaurantnæringen, som følge av sviktende rekruttering og et kommende generasjonsskifte, gjør temaet svært aktuelt. Det fordrer samarbeid på tvers av sektorer, og vil ha stor betydning for byggingen av Matnasjonen Norge.

Kokkelærlinger.
I 2020 vil statsråd Bollestads delegasjon rette oppmerksomheten mot rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Dette er helt vesentlig for å bygge Matnasjonen Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Kl. 15.30 samme dag vil det være en pressekonferanse i den norske ambassaden i Berlin (Rauchstr. 1). Her vil delegasjonens arbeid bli presentert, sammen med flere andre forberedte nyhetssaker som omhandler reiseliv og trender for matproduksjon og omsetning. Bedriftene Grønn Gjødsel AS fra Østfold, Buggegården i Vestfold og Ragnhild og Jonas Viken som driver gartneriet Viken Østre, matforedlingsselskapet Grønne Folk og helsetilbudet Level i Trøndelag,  kjemper om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2019. Vinneren av prisen på 250 000 kroner blir kåret under pressekonferansen.

Det vil være gode muligheter for en- til en samtaler, både med politikere og næringslivsaktører som er tilstede. 

Fredag 17. januar ca kl. 09.30 åpner landbruks- og matminister Olaug Bollestad den norske standen på Grüne Woche 2020 (Messe Berlin: Standnr 114, hall 8.2, Messedamm 22, D - 14055 Berlin). Her er også statsrådens delegasjon til stede sammen med en rekke andre norske gjester fra mat- og reiselivsnæringen. Under åpningen skal Bollestad i samarbeid med stiftelsen Matmerk dele ut tre Spesialitetsmerker og en ny Beskyttet betegnelse. Etter åpningen bruker statsråden god tid på å gå rundt på den norske standen og snakke med utstillerne. Her legger vi til rette for at pressen som er tilstede kan følge tett på. 

Lørdag 18. januar fra kl. 09.00 deltar statsråd Bollestad på en internasjonal konferanse som den tyske landbruksministeren inviterer til, Global Forum for Food and Agriculture. Her samles 70 landbruksministre fra hele verden for å diskutere årets tema som er "Food for all! Trade for Secure, Diverse and Sustainable Nutrition”.

Ta kontakt om du ønsker å gjøre forhåndsavtaler med utstillere eller andre deltakere så bistår vi med det.

Pressekontakter: 

Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.
Seniorrådgiver Mona Raa Ravndal, Innovasjon Norge: + 47 942 97 048.

Grüne Woche i Berlin er en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Internationale Grüne Woche, 17.01. - 26.01.2020
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2, 
Messedamm 22, D - 14055 Berlin