Nordisk forsvarsministermøte i Finland

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen deltar 9.-10. november på sitt første møte i det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO.

Møtet finner sted i Majvik i Kyrkslätt, Finland. På møtet deltar forsvarsministerne fra Finland, Sverige, Danmark og Norge samt utenriksministeren fra Island.

Tema for møtet er utviklingen av Nordefco-landenes mobilitet i krise og krig, koronapandemiens innvirkning på militær forsyningsberedskap og mulighetene i det europeiske forsvarsfondet. Ministerne skal også diskutere den regionale sikkerhetssituasjonen og Afghanistan.


Pressemøte:

Det vil bli arrangert et pressemøte onsdag 10. november kl. 10.–10.30

Sted: Kongresshotellet Majvik, Kyrkslätt

Der vil statsrådene være tilgjengelig for intervjuer.

Journalister som ønsker å delta må melde seg på til ronni.lapinen@gov.fi innen mandag 8. november kl 16. Oppgi samtidig hvem du evt ønsker å intervjue.

Nærmere informasjon om pressemøtet sendes direkte til de påmeldte.

Pressekontakt:

Kontaktperson for den norske forsvarsministeren er kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, telefon 452 41 874 eller epost Ingrid.Dasnes@fd.dep.no

eller Forsvarsdepartementets pressevakt, telefon 23 09 60 11 eller epost fdinfo@fd.dep.no

 

Nordiske flagg.
Foto: Johannes Jansson, norden.org