Nordisk samarbeid på potet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Graminor AS leder et nytt nordisk samarbeid på potet for utvikling av potetsorter. PPP SustainPotato har som mål å utvikle sorter med bedre motstand mot sykdommer.

Å utvikle potetsorter som er mer resistente mot sykdommer er en hovedprioritet i den nordiske potetforedlingen. Potetsorter som er bedre mot sykdommer vil minske bruk av sprøytemidler og gi høyere avling, som både er bedre for miljøet og for bonden. Prosjektet SustainPotato varer i tre år (2021-2023) og hovedmålet med prosjektet er å tilrettelegge for effektiv utvikling av robuste potetsorter som kan takle klimautfordringer, hvor vårt hovedfokus vil ligge på bedre motstand mot sykdommer.

Poteter
Graminor AS leder et nytt nordisk samarbeid på potet for utvikling av potetsorter. Foto: Torbjørn Tandberg

Partnerne i PPP prosjektet er Graminor (Norge), NIBIO (Norge), Danespo (Danmark), Sveriges Landbruksuniversitet (SLU, Sverige) og NordGen (Sverige).

PPP (The Nordic Public-Private-Partnership)-prosjektene er et samarbeid mellom offentlige og private aktører innen «pre-breeding» i Norden.

Målsetningen med PPP prosjektene er å styrke arbeidet med planteforedling i Norden. Dette fremmer bærekraftig bruk av våre plantegenetiske ressurser, noe som er viktig for å sikre fremtiden til vårt landbruk og våre hagebruksnæringer.