Norge fortsatt blant de ledende landene i Europa på digitalisering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Indeksen som måler digital modenhet i EU/EØS-området, viser at Norge fortsatt er blant de ledende landene på digitalisering i Europa. Norge rangeres som nummer fem etter Danmark, Finland, Sverige og Nederland i den ferske målingen.

DESI-indeksen (Digital Economy and Society Index) måler Norge på digital kompetanse, utbredelse av bredbånd og mobilnett, bruk av digitale tjenester i næringslivet og samfunnet, samt bruk av offentlige digitale tjenester. Norge var rangert som nummer tre etter Finland og Sverige i 2020.

- Selv om Norge har falt to plasser det siste året, skårer Norge godt over gjennomsnittet på alle hovedkategorier. Samtidig viser indeksen at vi må arbeide målrettet videre. Vi må forsterke innsatsen på deling av offentlige data og tilgang til raskt bredbånd. Regjeringen har satt ambisiøse mål på begge områder, noe som trolig vil gi uttelling på fremtidige målinger, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Norge gjør det særlig godt på offentlige digitale tjenester. Det gjelder spesielt innenfor indikatorene "brukere av eforvaltningsløsninger" og "digitale tjenester for næringslivet", mens Norge på indikatoren for åpne data ligger under gjennomsnittet for EU.

- Dette skyldes blant annet at data som er samlet inn for denne indikatoren ikke reflekterer utviklingen som har skjedd i 2020. Norge er blant de aller beste på bruk av offentlige digitale tjenester, og vi jobber systematisk og målrettet for at vi skal bli enda bedre. Men det gjør også andre europeiske land – særlig våre nordiske naboland. Vi må derfor holde tempoet oppe, sier Gram.

Norge gjør det også godt på digital kompetanse og bruken av digitale tjenester i næringslivet og samfunnet. For underkategorien digital kompetanse skårer Norge særlig godt på andelen med grunnleggende digital kompetanse og andelen med grunnleggende programvarekompetanse.

For underkategorien bruk av digitale tjenester i næringslivet og samfunnet gjør Norge det spesielt bra på andelen små og mellomstore bedrifter som bruker grunnleggende digitale tjenester. Dette er viktige forutsetninger for å kunne hente ut gevinster av fortsatt digitalisering.

Når det gjelder utbredelse av mobil- og bredbåndsnett ligger Norge godt over EU-gjennomsnittet, men har falt litt ned fra 2020, da Norge lå fremst i Europa på denne kategorien, sammen med Danmark.

- Det er nå høy fart på 5G-utbyggingen i Norge. Vi vet at de norske mobilaktørene har omfattende planer for utbygging av 5G og at distriktspakken for utbygging av mobilt bredbånd med stor sannsynlighet vil bidra til fremgang i senere målinger, sier Gram.

Det er Europakommisjonen som utarbeider DESI-indeksen. I år er det gjort flere endringer i indikatorene i indeksen. Resultatene for 2020 og 2021 er derfor ikke helt sammenlignbare.

For enkelte av indikatorene er det også skjedd betydelig utvikling på norsk side, etter at dataene ble samlet inn av EU-kommisjonen. Dette gjelder f.eks. indikatorene for henholdsvis åpne data og 5G-dekning, hvor vi for begge forventer en langt bedre skår på årets tall, men som ikke vil reflekteres i DESI før i 2022.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00