Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022

Fra 1. januar 2022 overtar Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. I dag la statsminister Støre fram de norske prioriteringene under det nordiske toppmøtet i København.

– Det nordiske fellesskapet er unikt. Vi deler grunnleggende verdier og har stor tillit til hverandre. Norge ønsker å styrke det nordiske samarbeidet. Dette kommer klart til utrykk i vår regjeringsplattform som nylig er lagt frem. I en verden preget av et økende press på rettstat og demokrati er det viktigere enn noensinne å verne om det nordiske fellesskapet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år, og veksler mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet utformer et arbeidsprogram for samarbeidet gjennom året. Finland har formannskapet i inneværende år, og Norge overtar formelt stafettpinnen 1. januar 2022. Programmet for Norges formannskapet i Nordisk ministerråd 2022 følger de tre strategiske satsingsområdene i Visjon 2030:

  • Et grønt Norden.
  • Et konkurransedyktig Norden.
  • Et sosialt bærekraftig Norden.

Se hele det norske formannskapsprogrammet her.

– Vi skal gjøre vårt for å sikre at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030, sier statsminister Støre.

I hver nordiske regjering er det én statsråd som har ansvaret for det nordiske samarbeidet. I den norske regjeringen er det Anne Beathe Tvinnereim som er nordisk samarbeidsminister, i tillegg til å være utviklingsminister. Hun skal lede det nordiske ministersamarbeidet og formannskapet fra norsk side.

Norden skal være en foregangsregion i arbeidet for FNs bærekraftsmål og grønn omstilling i tråd med Parisavtalen. Slik kan et godt nordisk samarbeid bidra til viktige framskritt ikke bare i vår egen region, men også i resten av verden, sier nordisk samarbeidsminister Tvinnereim.

Fakta

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet og består av 87 parlamentarikere. Sametingene i Norge, Finland og Sverige, samt Ungdommens nordiske råd har observatørstatus.

Nordisk utenrikspolitisk samarbeid (N5) er den strategiske dialogen mellom de nordiske utenriksministrene. I 2022 overtar Norge formannskapet i N5 som betyr at utenriksministeren vil lede møtene.