Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge støtter bønders aktive bruk av såvaremangfold

Statssekretær Terje Halleland møtte i dag fungerende generalsekretær Kent Nnadozie for Plantetraktaten. Helleland benyttet anledningen til å annonsere det årlige norske bidraget til traktatens fond for fordeling.

Årets bidrag blir på drøye 800.000 kroner. Dette tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvarer og plantemateriale omsatt i jordbruket i Norge i 2016.
– Nettopp fordi også norsk matproduksjoner avhengig av genressurser fra andre land bruker vi såvareomsetningen som utgangspunkt for å beregne vårt bidrag, sier statssekretær Halleland. – Dette arbeidet er viktig og vårt bidrag gir en forutsigbar finansiering til fondet for utbyttedeling. 

Statssekretær Terje Halleland og fungerende generalsekretær for Plantetraktaten Kent Nnadozie under dagens møte.
Statssekretær Terje Halleland og fungerende generalsekretær for Plantetraktaten Kent Nnadozie under dagens møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Den internasjonale plantetraktaten har opprettet et internasjonalt system for tilgang til genressurser fra de viktigste matplantene. Fondet for fordelsdeling er betalingsmekanismen for rettferdig deling av godene som blir til ved kommersialisering av genressursene. Fondet fordeler midler til prosjekter og tiltak som sikrer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser blant bønder i utviklingsland.  

– Norge er et foregangsland på dette området, sa Kent Nnadozie, da han takket for den norske støtten.  Fondet for utbyttedeling har allerede hatt tre runder med utlysning av støtte til bønder som tar vare på såfrømangfold gjennom aktiv bruk i utviklingsland.

Kent Nnadozie er i Oslo i anledning det neste byråmøtet under Plantetraktaten, som Landbruks- og matdepartementet er vertskap for. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen