Nyheter

Norske Agritek-løsninger skaper interesse i Øst-Afrika

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Smarte agritek-løsninger danner ikke bare grunnlag for et mer effektivt og bærekraftig landbruk i Norge. Utvikling innen norsk landbruksteknologi gir også grunnlag for nye forretningsidéer og produkter med eksportpotensiale.

Innovasjon Norge er en viktig aktør for å fremme eksport av norske agritek-løsninger og har agritek som et eget satsingsområde.

I oktober signerte Innovasjon Norge en avtale med Kenyas landbruksdepartement - Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives, som befester gjensidig mål om å styrke samarbeidet for å gjøre kjent og ta i bruk norske løsninger – både innen agrikultur, agritech og fintech.

– Det er utrolig spennende å se hvordan norske løsninger matcher behovet i markedet her i Øst-Afrika, sier Eli Bleie Munkelien som leder Innovasjon Norges Øst-Afrika kontor. – Vi opplever økende interesse for det Afrikanske markedet fra norske selskaper, spesielt innen jordbruk og verdikjeden rundt landbruk som inkluderer vann og fornybar energi. Det er viktig å ikke tenke på Øst-Afrika som lavteknologiske markeder, sier Munkelien. - Kenya hadde løsning ala vår Vipps lenge før Norge.

Saken fortsetter under bildet.

Landbruk i Kenya.
Innovasjon Norge opplever økende interesse for det Afrikanske markedet fra norske selskaper, spesielt innen jordbruk og verdikjeden rundt landbruk som inkluderer vann og fornybar energi. Foto: UNSPLASH

Landbruk er den desidert mest betydningsfulle sektoren for Øst-Afrika, og representerer den største eksportnæringen for både Kenya og Uganda, og en av de største for Tanzania også. I Kenya utgjør landbruk 35 prosent av BNP, tilsvarende tall for Norge er 1,85%. Matsikkerhet er høyt på agendaen og er en særdeles kritisk faktor siden mellom 50 og 70 prosent av befolkningen i regionen avhenger av inntekter fra landbruk.

Norsk agritek – et marked i vekst

– Vi har i de senere årene sett en gledelig vekst i agritech selskaper i Norge, sier Marit Valseth, som er leder for agritech i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har til sammen gitt 67 millioner kroner i tilskudd til 33 ulike selskaper de siste tre årene. Dette har utløst investeringer på en ½ milliard i privat kapital.

I et femårs perspektiv vil Afrika kunne bli et nøkkelmarked for norsk agritech, og signaturen fra Kenyas landbruksminister og direktør for Øst-Afrika i Innovasjon Norge befester felles mål om å utnytte potensialet i tettere samarbeid. Flere norske selskaper med potensiale innenfor landbrukssektoren er allerede aktive på det afrikanske kontinentet.

– Jeg ser med stor interesse på utviklingen av norske agritek-løsninger. Ikke bare bidrar selskapene til å utvikle teknologi for et fremtidsrettet, bærekraftig og klimavennlig landbruk nasjonalt. Gjennom eksport kan norsk agritek skape arbeidsplasser og bidra til utvikling av landbruket globalt, og fremgang med bærekraftsmål 2 om å utrydde sult, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.  

Norske selskaper som er aktive i Øst-Afrika

Findmy med satellittbaserte sporing av husdyr. 
Selskapet har bl.a. i samarbeid med en stor kenyansk gårdbruker med en besetning på 6000-7000 storfe startet en pilot for å etablere en mer systematisk og bærekraftig utnyttelse beiteområdene. Det forventes å føre til bedre kvalitet på grovfôret for kveget, samtidig som det vil styrke ressursgrunnlaget for den viltbestanden som sameksisterer med husdyrene.  

Gjødselprodusenten Yara har gjennom en årrekke hatt en betydelig virksomhet på det det afrikanske kontinentet. For selskapet var det derfor naturlig å engasjere seg gjennom Action Africa, et initiativ de har satt i gang sør for Sahara da pandemien rammet kontinentet i 2020.  Yara leverte 40 000 tonn gjødsel til videre distribusjon i Øst Afrikanske land og vil med hjelp av moderne teknologi kunne spore digitalt distribusjon av gjødsel fra havn til bonde, og utvikle en sikker leverandørkjede i regionen.

Farmforce har etablert en global, skybasert, mobil plattform for små og mellomstore bønder som sikrer at produksjonen er gjennomsiktig, sporbar og i samsvar med mat- og sikkerhets- og bærekraftstandarder. Ytterligere fordeler inkluderer styring av sertifiseringer og innsamling og analyse av produksjon, sosiale, økonomiske og miljømessige indikatorer. Applikasjonen til Farmforce brukes siden oppstarten i 2017 i mer enn 30 land i all hovedsak og er tatt i bruk av mer enn 700 000 bønder i Asia, Sør-Amerika og Afrika, hvorav mange hører hjemme i Kenya.

Bright Products er kjent for sine robuste, multifunksjonelle solcellebaserte lamper og har i løpet av kort tid etablert seg som en solid leverandør til det humanitære markedet. https://bright-products.com/ Imidlertid har selskapet gjennom sitt gode nettverk og målrettede arbeid utviklet et helt nytt konsept. En solcellebasert lampe med en intensitet og frekvens av lysblink som holder rovdyr som løver borte fra gjetere og buskapen deres. Spesifikasjonene il det som går under navnet «Løvelys» er nå under uttesting hos to kvegfarmer i reservat i Kenya hvor det også lever løveflokker.